Basis El Fastpris med omtanke

Basis El Fastpris med omtanke giver dig mulighed for at bidrage til et bedre klima på en let og gennemskuelig måde, uanset hvor meget el du bruger.

 

  • Strømmen koster, hvad den plejer.

  • 100 % grøn strøm uden merpris.

  • Du betaler 20 kr. hver måned, der går til klimaforbedrende tiltag et sted i verden.

  • Få fast elpris i 12 måneder.*

 

*Prisen på transport af el og afgifter, som vi opkræver af dig på vegne af dit netselskab og den danske stat, kan variere.


Skriv postnummer
Vælg
Lejlighed
Hus
eller skriv dit forbrug, hvis du kender det
kWh
32,44 øre/kWh
Elpris
187,30 øre/kWh
Transport af el, offentlige,
forpligtelser og afgifter
219,74 øre/kWh
+ abonnement
29,00 kr/måned pr. måler

Prisen er gældende for: el_basis_el_fastpris_12__perioddisplay

​*Lidt om prisen: Den viste pris for kWh, transport af el mv. er den seneste kendte pris. Prisen for transport mv. kan variere i forhold den endelige pris på din regning, da DONG Energy viderefakturerer den til enhver tid gældende tarif.​​​​​​​​​​Værd at vide om Basis El Fastpris med omtanke

​Med Basis El Fastpris med omtanke binder du dig i fem måneder fra det tidspunkt, hvor du indgår aftalen. Herefter kan du opsige din aftale med én måneds​ varsel til udgangen af en måned.


Når leveringsperioden med Basis El Fastpris med omtanke udløber, kan du selv bestemme, om du vil indgå en ny aftale om en fast pris, eller om du vil​ vælge en anden elaftale. Foretager du ikke et aktivt valg, overgår du automatisk til Basis El med omtanke


Mindsteprisen udgør 245 kr. i elabonnement og bidrag (29 kr. pr. måned i elabonnement + 20 kr. pr. måned i bidrag), en kWh-handelspris for de kWh du forbruger samt betaling for transport af el, offentlige forpligtelser og afgifter i opsigelsesperioden. Der afregnes aconto kvartalsvis.

    100 % grøn strøm

Hvad betyder 100 % grøn strøm uden merpris

Det betyder, at hvis du får din strøm fra DONG Energy, bliver dit årlige elforbrug dækket af grøn strøm fra DONG Energy's egne danske havvindmøller - uden det koster ekstra.

 

Får jeg grøn strøm i min stikkontakt, når jeg er kunde hos jer?

Der er ingen elselskaber, der kan give dig 100 % grøn strøm i stikkontakten. Al strøm - både grøn og mindre grøn - bliver nemlig blandet sammen i elnettet, inden det kommer hjem til dig. Til gengæld kan vi give dig grønne garantier, som sikrer, at der produceres nok strøm fra DONG Energy's egne havvindmøller til at dække dit og vores andre privatkunders årlige forbrug.

 

Hvad er grøn strøm?

Når DONG Energy Wind Power og andre elproducenter producerer grøn strøm fra vindmøller, modtager de en garanti - det er det vi kalder en grøn garanti. Den dokumenterer, at der bliver leveret grøn strøm til det danske elnet, hvor al strøm - både grøn og mindre grøn - bliver blandet sammen.

I DONG Energy Salg & Service køber vi grønne garantier fra DONG Energy Wind Power's dansk havvindmøller. Når vi gør det på den måde kan vi garantere, at alle vores privatkunders årlige elforbrug bliver dækket af strøm fra DONG Energy's egne danske havvindmøller.

​Spørgsmål og svar

 

 

Medvirker mit bidrag til at mindske CO2-udledningen?Medvirker mit bidrag til at mindske CO2-udledningen?

​Ja, det gør det. Med et bidrag på 20 kr. om måneden medvirker du faktisk til en CO2-reduktion, der som minimum svarer til den CO2-udledning, der sker på baggrund af elforbruget blandt alle kunder, der bidrager gennem Basis El med omtanke eller Basis El Fastpris med omtanke.

1.000000000000000
Hvilket konkret projekt støtter jeg – og hvor?Hvilket konkret projekt støtter jeg – og hvor?

​Helt konkret støtter dit bidrag projektet 'Kisumu Improved Cook Stoves' i Kenya. Projektet skaber klimaforbedringer ved at muliggøre, at fattige familier i Kenyas landdistrikter kan tilberede mad på komfurer i stedet for over åben ild. Komfurerne er simpelthen mere effektive end de traditionelle, åbne ildsteder, hvilket betyder, at der benyttes mindre træbrænde i forbindelse med madlavningen. Jo mindre træbrænde, der benyttes, desto mindre CO2 udledes der til atmosfæren. Faldende efterspørgsel på træbrænde betyder desuden, at behovet for fældning af træer reduceres. Derfor medvirker dit bidrag faktisk både til at mindske CO2-udledning og afskovning - begge dele med positiv klimaeffekt.

2.000000000000000
Projektet skaber klimaforbedringer – men hvordan gavner det ellers?Projektet skaber klimaforbedringer – men hvordan gavner det ellers?

​De traditionelle, åbne ildsteder er ikke bare ineffektive – de er også kilde til relativt kraftig, indendørs røgudvikling. Ifølge WHO svarer det at bo i et hjem med åben ildsted til at ryge to pakker cigaretter om dagen, og knap 2 millioner afrikanere dør hvert år af følgesygdomme. Komfurerne mindsker denne røgudvikling og udnytter træbrændet langt mere effektivt. Projekter gavner derfor familierne både sundhedsmæssigt såvel som økonomisk, idet pengeforbruget på træbrænde falder.

3.000000000000000
​Hvordan ved jeg, at projektet ’holder hvad, det lover og skaber reelle klimaforbedringer?​Hvordan ved jeg, at projektet ’holder hvad, det lover og skaber reelle klimaforbedringer?

​Vi har valgt et projekt, hvor den positive klimaeffekt er verificeret efter den såkaldte 'Gold Standard', der stiller strenge krav til regelmæssig kontrol og dokumentation. Det er blandt andet på den baggrund, at Det Økologiske Råd har tildelt Basis El med omtanke A-mærket.

4.000000000000000
Hvordan 'rangerer' Basis El med omtanke i forhold til markedets øvrige elaftaler med klimavalg?Hvordan 'rangerer' Basis El med omtanke i forhold til markedets øvrige elaftaler med klimavalg?

​A-mærket betyder, at Basis El med omtanke ifølge Det Økologiske Råd rangerer højest blandt elaftaler med klimavalg. Du kan læse mere om betydningen af A-mærket og se hele ranglisten på grøntelvalg.dk.

5.000000000000000

A-klasse-mærket betyder, at Basis El med omtanke er anerkendt af Det Økologiske Råd som værende blandt de allerbedste elaftaler med klimavalg på markedet. Dermed har du størst mulig sikkerhed for, at dit bidrag gør en positiv forskel og medvirker til reelle klimaforbedringer.

​​

Se hvor du bidrager

'Markeringer' på kortet viser et udpluk af de komfurer, der er opstillet på baggrund af pr​ojektet. Visningen er muliggjort ved at disse komfurer har fået en GPS-chip.​

​ ​