Fastprishttp://assets.dongenergy.com/DONGEnergyImages/Fastpriselaftale.jpg, Udnyt de lave elpriserhttps://www.dongenergy.dk/erhverv/produkter-og-priser/el/fastpris, Udnyt de lave elpriser0Fastpris01

 

 

 

 

 

Tryghed på bundlinjen med risikostyring

Sydvestjysk Pelsdyrsfoder har fået indkøbsrådgivning og sat fokus på klimavenlig strøm.

​Med Energy Management har Sydvestjysk Pelsdyrsfoder fået sat fokus på en indkøbsstrategi, energieffektivisering og klimavenlig strøm. Gennem et klimapartnerskab med os sætter de også fokus på at reducere energiforbruget i virksomheden.


Se, hvad Sydvestjysk Pelsdyrsfoder gør

Sydvestjysk Pelsfoder har fået tryghed på bundlinjen med risikostyring

Energieffektivisering på hotellet
Hotel Hesselet har investeret i klimavenlig energi og har opnået store besparelser.

På Fyn har Hotel Hesselet høstet store besparelser på energien. De har nemlig fået hjælp til at indlede og gennemføre et effektiviseringsprojekt, der kan mærkes i budgettet. Hotel Hesselet har blandt andet udskiftet 2 ventilationsanlæg og sparer nu 100.000 kr. om året – alene på den forbedring.


Læs mere om Hotel Hesselet og deres energieffektiviseringer

Energieffektivisering på Hotel Hesselet

Resultaterne taler deres eget sprog

Novozymes har fået procesoptimering og overskudsvarmen fra produktionen bliver i dag genanvendt.

Novozymes har i samarbejde med os gennemført 64 energibesparende projekter siden 2008 - indtil videre. Og det er noget, der kan mærkes.


Se, hvor meget Novozymes har sparet

Resultaterne taler deres eget sprog hos Novozymes

Forretningsdrevet CSR og fokus på klima

Codans klimapartnerskab dækker virksomhedens elforbrug med vindmøllestrøm.  

Codans klimapartnerskab med os dækker virksomhedens elforbrug med havvind og bidrager til at realisere visionen om at nedbringe virksomhedens CO2-udledning med 5 % i løbet af 3 år.


Se, hvad Codan gør

Codan har forretningsdrevet CSR og fokus på klima

 

 

Find den rigtige elaftalehttp://www.dongenergy.dk/erhverv/produkter-og-priser/el/?nm_extag=Link%3D%2cErhverv%2520forside%2cFind%2520den%2520rigtige%2520elaftale%2c

​​​Få en elaftale med en pris, der ligger fast 12 måneder frem i tiden, eller som følger markedsprisen. I også kan tilvælge en klimavenlig løsning.

http://authoring.dongenergy.com

 

 

Find jeres naturgasaftalehttp://www.dongenergy.dk/erhverv/produkter-og-priser/naturgas/?nm_extag=Link%3D%2CErhverv%2520forside%2CFind%2520jeres%2520naturgasaftale%2C

​I kan vælge en naturgasaftale, der giver sikkerhed i budgettet eller en, der følger markedspriserne. I kan desuden tilvælge en klimavenlig løsning.

http://authoring.dongenergy.com

 

 

Følg prisudviklingenhttp://www.dongenergy.dk/erhverv/produkter-og-priser/energimarked?nm_extag=Link%3D%2CErhverv%2520forside%2CF%25C3%25B8lg%2520prisudviklingen%2C

Få friske prisopdateringer og kommentarer, så I kan holde jer opdateret på energimarkedet. ​

​Tjek prisen og nyheder på Energimarked

http://authoring.dongenergy.com

Tænker I på klimaet?
Hold jer opdateret på energien
Har I et stort energiforbrug?
Ring til os på 72 10 20 30