Basis El med omtanke - Giv dit bidrag til et bedre klima

Basis El med omtanke giver dig mulighed for at bidrage til et bedre klima på en let og gennemskuelig måde, uanset hvor meget el du bruger.

 

  • Strømmen koster, hvad den plejer.

  • Du betaler 20 kr. hver måned, der går til klimaforbedrende tiltag et sted i verden.

  • Fast eller variabel elpris - du vælger selv.

Jeg bor her:

 

 

Omtanke til variabel pris

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Basis E​l med omtanke

Din kWh-pris følger markedsprisen på el og skifter en gang om måneden, men dit bidrag til klimaforbedringer er fast 20 kr. om måneden.

el_basis_el_med_omtanke_displaypriceeast øre/kWh*
Med moms

29,00 kr.
Abonnement pr. md. pr. måler​

20,00 kr.
Bidrag pr. md. til klimaforbedrende tiltag​​

5 mdr.
Bindingsperiode

Pris gældende for: el_basis_el_med_omtanke_perioddisplay
​*Ekskl. distribution og energiafgifter som fremgår af dit distributionsselskabs hjemmeside. Den viste kWh-pris er den senest kendte pris​.​​​​​​​

Værd at vide om Basis El med omtanke

​KWh-prisen er variabel og fastsættes den sidste dag i måneden for den pågældende måned. Den beregnes som den gennemsnitlige indkøbspris, vi rent faktisk har haft på den nordiske elbørs, Nord Pool Spot i den pågældende måned plus de balancerings- og handelsomkostninger, vi betaler til Energinet.dk og Nord Pool Spot.

Da prisen pr. kWh for det løbende forbrug fastsættes bagudrettet, kendes den ikke ved leveringens start. Du vil altid kende din kWh-pris for en given måned ved indgangen til den næste. Eksempel: Du kender din pris for september i starten af oktober.​

Basis El med omtanke er uden binding, og du kan opsige din aftale med én måneds varsel til udgangen af en måned. Mindstepris: 29 kr. pr. måned i a​bonnement + 20 kr. i bidrag samt betaling for det løbende forbrug af el i opsigelsesperioden. Der afregnes aconto kvartalsvis.

​​​Se leveringsbetingelser (pdf)

Se hvad elprisen består af

​​
Omtanke med fast pris

Basis El Fastpris med omtanke

Din kWh-pris vil være fast i 12 måneder, så hverken din elpris eller dit bidrag på 20 kr. om måneden vil variere i aftaleperioden.

el_basis_el_fastpris_med_omtanke_12​__displaypriceeast øre/kWh*
Med moms

29,00 kr.
Abonnement pr. md. pr. måler​

20,00 kr.
Bidrag pr. md. til klimaforbedrende tiltag​​

5 mdr.
Bindingsperiode

Pris gældende for: el_basis_el_fastpris_med_omtanke_12__perioddisplay
*Ekskl. distribution og energiafgifter som fremgår af dit distributionsselskabs hjemmeside. Den viste kWh-pris er den aktuelle pris.​​​​​​​

Værd at vide om Basis El Fastpris med omtanke

​Med Basis El Fastpris med omtanke binder du dig i fem måneder fra det tidspunkt, hvor du indgår aftalen. Herefter kan du opsige din aftale med én måneds​ varsel til udgangen af en måned.

Når leveringsperioden med Basis El Fastpris med omtanke udløber, kan du selv bestemme, om du vil indgå en ny aftale om en fast pris, eller om du vil​ vælge en anden elaftale. Foretager du ikke et aktivt valg, overgår du automatisk til Basis El med omtanke

Mindstepris: 245 kr. (29 kr. pr. måned i abonnement + 20 kr. pr. måned i bidrag) samt betaling for det løbende forbrug af el i bindings- og opsigelsesperioden. Der afregnes aconto kvartalsvis.

Se leveringsbetingelser (pdf)

​​

A-klasse-mærket betyder, at Basis El med omtanke er anerkendt af Det Økologiske Råd som værende blandt de allerbedste elaftaler med klimavalg på markedet. Dermed har du størst mulig sikkerhed for, at dit bidrag gør en positiv forskel og medvirker til reelle klimaforbedringer.

​Spørgsmål & Svar

 

 

Medvirker mit bidrag til at mindske CO2-udledningen?Medvirker mit bidrag til at mindske CO2-udledningen?

​Ja, det gør det. Med et bidrag på 20 kr. om måneden medvirker du faktisk til en CO2-reduktion, der som minimum svarer til den CO2-udledning, der sker på baggrund af elforbruget blandt alle kunder, der bidrager gennem Basis El med omtanke eller Basis El Fastpris med omtanke.

1.000000000000000
Hvilket konkret projekt støtter jeg – og hvor?Hvilket konkret projekt støtter jeg – og hvor?

​Helt konkret støtter dit bidrag projektet 'Kisumu Improved Cook Stoves' i Kenya. Projektet skaber klimaforbedringer ved at muliggøre, at fattige familier i Kenyas landdistrikter kan tilberede mad på komfurer i stedet for over åben ild. Komfurerne er simpelthen mere effektive end de traditionelle, åbne ildsteder, hvilket betyder, at der benyttes mindre træbrænde i forbindelse med madlavningen. Jo mindre træbrænde, der benyttes, desto mindre CO2 udledes der til atmosfæren. Faldende efterspørgsel på træbrænde betyder desuden, at behovet for fældning af træer reduceres. Derfor medvirker dit bidrag faktisk både til at mindske CO2-udledning og afskovning - begge dele med positiv klimaeffekt.

2.000000000000000
Projektet skaber klimaforbedringer – men hvordan gavner det ellers?Projektet skaber klimaforbedringer – men hvordan gavner det ellers?

​De traditionelle, åbne ildsteder er ikke bare ineffektive – de er også kilde til relativt kraftig, indendørs røgudvikling. Ifølge WHO svarer det at bo i et hjem med åben ildsted til at ryge to pakker cigaretter om dagen, og knap 2 millioner afrikanere dør hvert år af følgesygdomme. Komfurerne mindsker denne røgudvikling og udnytter træbrændet langt mere effektivt. Projekter gavner derfor familierne både sundhedsmæssigt såvel som økonomisk, idet pengeforbruget på træbrænde falder.

3.000000000000000
​Hvordan ved jeg, at projektet ’holder hvad, det lover og skaber reelle klimaforbedringer?​Hvordan ved jeg, at projektet ’holder hvad, det lover og skaber reelle klimaforbedringer?

​Vi har valgt et projekt, hvor den positive klimaeffekt er verificeret efter den såkaldte 'Gold Standard', der stiller strenge krav til regelmæssig kontrol og dokumentation. Det er blandt andet på den baggrund, at Det Økologiske Råd har tildelt Basis El med omtanke A-mærket.

4.000000000000000
Hvordan 'rangerer' Basis El med omtanke i forhold til markedets øvrige elaftaler med klimavalg?Hvordan 'rangerer' Basis El med omtanke i forhold til markedets øvrige elaftaler med klimavalg?

​A-mærket betyder, at Basis El med omtanke ifølge Det Økologiske Råd rangerer højest blandt elaftaler med klimavalg. Du kan læse mere om betydningen af A-mærket og se hele ranglisten på grøntelvalg.dk.

5.000000000000000

​​

Se hvor du bidrager

'Markeringer' på kortet viser et udpluk af de komfurer, der er opstillet på baggrund af pr​ojektet. Visningen er muliggjort ved at disse komfurer er blevet ilagt en GPS-chip.​

​ ​

 ‭(Hidden)‬ Scripts and style

​​​​