Søg om tilskud til belysning

​Sluk for de unødvendige udgifter

 

LED-belysning bliver bedre og bedre. Hvis I udskifter jeres eksisterende belysning med LED, kan der være mange penge at spare på energiforbruget. I kan også opsætte sensorer, der automatisk registrerer, om der er bevægelse i et rum. Det er særlig smart i de rum, hvor I kun opholder jer sjældent eller i kort tid ad gangen, for eksempel mødelokaler, printerrum, toiletter, gangarealer og lignende.

 

I kan søge om tilskud, hvis I skifter til en mere effektiv belysningsform. Det kan for eksempel være fra halogenspots til LED-belysning, eller hvis I opsætter energibesparende udstyr såsom tidsstyring eller bevægelsessensorer.

 

​Projekter med en tilbagebetalingstid (inkl. tilskud) på mindre end 1 år er ikke tilskudsberettiget.


 

Et tip fra rådgiveren

            

      Energirådgiver

"Der er store energibesparelser at hente, hvis I sikrer, at de forskellige områder i virksomheden ikke er overbelyst. Udnyt dagslyset, og suppler med intelligent lysstyring – gerne med mulighed for at dæmpe lyset. Det kan også være en god ide at få rådgivning fra en belysningskonsulent."

​Før I søger om tilskud

 

 

Ting I skal være opmærksom påTing I skal være opmærksom på

​Før I sender jeres ansøgning om tilskud til os, er der lige nogle ting, I skal være opmærksomme på: 

  • I må gerne indhente tilbud, men ikke indgå en aftale – før I har hørt fra os.

  • Bagatelgrænsen for besparelser, der kan opnå tilskud, er 2.000 kWh.

  • Hvis I selv udfører arbejdet, skal I ansøge, før I køber materialerne.

  • I kan kun søge om tilskud én gang for hver energiforbedring.

  • I kan kun søge om tilskud til den samme energiforbedring ét sted.

  • Vi tager et administrationsgebyr på 120 kr., når vi udbetaler tilskuddet.

1.000000000000000

Har I planer om energibesparelser på mere end 50.000 kWh?

 

I kan få tilskud til at spare på energien

Hvis I går med overvejelser om at gennemføre energiforbedringer i virksomheden, så kontakt os inden I går i gang. Måske kan I få et kontant tilskud til projektet. I første omgang kan vi hurtigt afklare, om jeres energiforbedringsprojekt lever op til kravene om tilskud.

 

Se, hvordan I kan søge om tilskud