Energisyn

Hvert fjerde år skal større virksomheder i EU gennemføre et obligatorisk energisyn for at identificere energibesparelsespotentialer.


EU har et overordnet mål om at nedbringe energiforbruget i EU med 20 procent i 2020. Energienergieffektivitetsdirektivet, der trådte i kraft sommeren 2014, er et af tiltagene, der skal føre til målet. Omkring 500 større danske virksomheder skal derfor foretage og indberette et energisyn efter en særlig standard hvert fjerde år.


Hvilke virksomheder skal gennemføre energisynet?

Ifølge EU-direktivet gælder kravet om energisyn virksomheder* med


  • mere end 250 ansatte

  • en omsætning på mere end 370 mio. kroner

  • eller en balance på mere 320 mio. kroner.


Hvad er et energisyn?

Energisyn giver blandt andet overblik over jeres energiforsyning og - anvendelse. I får en beskrivelse af nye muligheder for at effektivisere energiforbruget og dermed opnå besparelser på energiomkostningerne.


Minimér jeres administrationstid

Hører I til de virksomheder, der skal leve op til EU-kravet, så lad vores energisynskonsulenter hjælpe.


  • Vi rådgiver og gennemfører energisynet.

  • Vi sørger for energisynsrapporten og dokumentationen til Energistyrelsen.


Alt om Energisyn

  

Læs mere om vilkår og undtagelser, samt de specifikke krav til, hvilke virksomheder der er omfattet af energisyn på energistyrelsens hjemmeside.


*Andre virksomheder, datterselskaber af store virksomheder i Danmark og danske datterselskaber af store, udenlandske virksomheder er ifølge reglerne også omfattet. Bliv opdateret og læs mere på Energistyrelsens hjemmeside ens.dk om vilkår og undtagelser for energisyn samt hvilke virksomheder, der er omfattet.  
 

 

 

Har I spørgsmål om 3. parts samarbejde?/erhverv/besparelser-og-rådgivning/energieffektivisering/bliv-kontaktet

Ring til DONG Energy Energirådgivning

på 99 55 55 23

http://authoring.dongenergy.com

​Skal vi ringe til jer?