Skriv til os

Har du brug for hjælp?


Udvidede åbningstider for el.dk?

 

Efter El.dk er flyttet til Dongenergy.dk, så har du fået udvidede åbningstider. Du kan nu ringe til os på 70 26 60 60 mandag til torsdag fra 8-16 og fredag fra 8-15.

 

​​Spørgsmål og svar om El.dk 


Her kan du finde svar på de spørgsmål, som vi ofte bliver stillet om El.dk. Hvis ikke du kan finde det svar, du søger, er du velkommen til at kontakte os.

​Spørgsmål om el

  1. Hvordan bliver jeg elkunde hos jer?

  Det er nemt at blive kunde. Du skal blot tilmelde dig her på hjemmesiden, så ordner vi resten for dig.

  1. Tryk på 'Tilmeld

  2. Udfyld felterne i tilmeldingsformularen, og indtast dine betalingsoplysninger.

  3. Du modtager el fra os fra den dato, vi har aftalt.

  Så snart vi har fået en tilmelding fra dig, sender vi en ordrebekræftelse til dig på mail. Vi sørger også for, din aftale hos dit nuværende elselskab bliver opsagt. Du vil i den forbindelse blive kontaktet af dit netselskab for en slutaflæsning.

  0
  2. Hvordan kan jeg betale?

  Når du tilmelder dig El.dk, vælger du, hvordan du vil betale for din aftale med det samme. 

  Du har mulighed for at betale via Betalingsservice eller med betalingskort (Dankort, VISA/Dankort, VISA og Mastercard). Begge betalingsmetoder kører automatisk og er gratis. Og du kan altid finde din regning på Mit El.dk – du kan også vælge at få den tilsendt på mail. El.dk understøtter ikke betaling med debitkort.

  0
  3. ​Hvilke kreditkort kan jeg betale med?

  ​El.dk understøtter betaling med følgende kreditkort (Dankort, VISA/Dankort, VISA og Mastercard). El.dk understøtter ikke betaling med debitkort.

  0
  4. Hvordan foregår betalingen i praksis?

  Hos El.dk betaler du aconto forud baseret på dit forventede årsforbrug.

  Hvis du har valgt at betale med betalingskort, får du en acontoregning omkring den 25. i hver måned. Den bliver automatisk betalt den 1. i den efterfølgende måned med det kort, som du har tilmeldt din El.dk-konto. Acontoregningen dækker det forventede forbrug for 1 måned.

  Hvis du har valgt at betale via Betalingsservice, vil du få din acontoregning hver tredje måned. Den bliver automatisk betalt den 1. i den efterfølgende måned. Acontoregningen dækker 3 måneders forventet forbrug.

  Begge betalingsmetoder er baseret på dit forventede forbrug og de forventede priser. Hvis virkeligheden er en anden, justerer vi din regning, så snart vi får en aflæsning for din måler.

  0
  5. Jeg har også et sommerhus, som jeg gerne vil have på samme aftale. Kan det lade sig gøre?

  Ja, det kan sagtens lade sig gøre at have flere adresser på samme aftale. Du skal bare trykke på ’Tilmeld’, og tilmelde en ny måler med samme cpr-nummer, som der allerede er på din aftale. Så klarer vi resten.

  1. Tryk på 'Tilmeld'.

  2. Gennemfør bestillingen ved at bruge samme cpr-nummer, som din anden måler er tilmeldt med.

  0
  6. Hvad gør jeg, hvis jeg skal flytte?

  Skal du flytte så ring til os på 70 26 60 60.
  Vi har åbent mandag-torsdag kl. 14-16 og fredag kl. 14-15.

  Du kan også skrive til os. Du får svar inden for 5 hverdage.​​​​​​

  Det er vigtigt, at du giver os besked i god tid, hvis du skal flytte. Ellers risikerer du at betale for den nye beboers forbrug. Ved indflytning skal du give os besked tidligst 2 måneder før og senest 14 dage efter indflytningsdatoen. Ved fraflytning skal du give os besked tidligst 2 måneder og senest 10 dage inden.
  0
  7. Hvordan er prisen sat sammen?

  KWh-prisen er variabel, og den består af timeprisen på Nord Pool Spot, profilomkostninger og de balancerings-og handelsomkostninger, vi betaler til Energinet.dk og Nord Pool Spot.

  Dertil kommer transport af el og energiafgifter, som vi også står for at opkræve. Disse bliver fastsat af dit lokale netselskab, og vi viderefakturerer beløbet på vegne af netselskabet.

  0
  8. Når jeg bliver afregnet på timebasis, betyder det så, at jeg med fordel kan lægge mit forbrug om natten, hvor elprisen ofte er lavere?

  ​Nej, ikke endnu. Hvis du har en fjernaflæst måler, får vi i løbet af 2017 adgang til dine timedata, men det er ikke muligt endnu.

  0
  9. Hvordan foregår afregningen med kortbetaling?​

  Når du tilmelder dig El.dk, bruger vi altid det forventede årsforbrug, som vi modtager fra dit netselskab, til at udregne dit månedlige acontobeløb.

  Lige inden din elaftale starter hos os, trækker vi den første opkrævning på dit betalingskort. Denne opkrævning dækker en måneds forbrug. Hvis du tilmelder dig El.dk i forbindelse med en flytning, kan din første opkrævning være større, da den dækker perioden fra opstart til udgangen af den efterfølgende måned.

  Justering af afregningen

  Vi kan ikke lide at sende efterregninger. Derfor er det vigtigt, at vi har opdaterede data af dit forventede årlige forbrug. Hvis du eksempelvis bygger til huset, I bliver flere i boligen, eller der sker andre store ændringer, der kan påvirke elforbruget, vil det være en god idé at kontakte dit netselskab for at få justeret dit forventede årsforbrug. Vi modtager automatisk det justerede forventede årsforbrug fra dit lokale netselskab og justerer automatisk dine acontobetalinger.

  Når du kontakter dit netselskab om at justere elforbruget, vil du typisk blive bedt om at oplyse aflæsninger, der dækker dit forbrug over den sidste måned. Det er derfor en god idé at aflæse din måler en gang om ugen i en måned, inden du kontakter dem. Hvis du har en fjernaflæst måler, vil justeringen ske automatisk, og du behøver derfor ikke at kontakte dit netselskab.

  Årsafregning

  Du skal aflæse din måler én gang om året med mindre, du har en fjernaflæst måler. Vi modtager din aflæsning fra dit netselskab og på baggrund af dit faktiske forbrug, kan vi lave den endelige afregning. Har du brugt mindre strøm end forventet, har du penge til gode hos os.

  Hvis du har en fjernaflæst måler, vil den endelige aflæsning typisk ske automatisk på månedsbasis i stedet for på årsbasis.

  0
  10. Hvordan foregår afregningen med Betalingsservice?

  Når du tilmelder dig El.dk, bruger vi altid det forventede årsforbrug, som vi modtager fra dit netselskab, til at udregne dit månedlige acontobeløb.

  Lige inden din elaftale starter hos os, sender vi dig den første opkrævning via Betalingsservice. Denne opkrævning dækker tre måneders forbrug. Hvis du tilmelder dig El.dk i forbindelse med en flytning, kan din første opkrævning være større, da den dækker perioden fra opstart til udgangen af den efterfølgende måned.

  Dine fremtidige opkrævninger via Betalingsservice vil være baseret på dit forventede forbrug fra dit netselskab og de forventede priser. Du betaler via Betalingsservice hver tredje måned. 

  Justering af afregningen

  Vi kan ikke lide at sende efterregninger. Derfor er det vigtigt, at vi har opdaterede data af dit forventede årlige forbrug. Hvis du eksempelvis bygger til huset, I bliver flere i boligen, eller der sker andre store ændringer, der kan påvirke elforbruget, vil det være en god idé at kontakte dit netselskab for at få justeret dit forventede årsforbrug. Vi modtager automatisk det justerede forventede årsforbrug fra dit lokale netselskab og justerer automatisk dine acontobetalinger.

  Når du kontakter dit netselskab om at justere elforbruget, vil du typisk blive bedt om at oplyse aflæsninger, der dækker dit forbrug over den sidste måned. Det er derfor en god idé at aflæse din måler en gang om ugen i en måned, inden du kontakter dem.

  Hvis du har en fjernaflæst måler, vil justeringen ske automatisk, og du behøver derfor ikke at kontakte dit netselskab.

  Årsafregning

  Du skal aflæse din måler én gang om året med mindre, du har en fjernaflæst måler. Vi modtager din aflæsning fra dit netselskab og på baggrund af det faktiske forbrug, kan vi lave den endelige afregning. Har du brugt mindre strøm end forventet, har du penge til gode hos os.

  Hvis du har en fjernaflæst måler, vil den endelige aflæsning typisk ske automatisk på månedsbasis i stedet for på årsbasis.

  0
  11. Hvis jeg skifter til El.dk, får jeg så stadig reduktion for elvarme?

  Ja. Hvis det er registreret hos din nuværende elleverandør, så får vi det automatisk med over.

  Du får reduktion for den del af dit forbrug, der ligger over 4.000 kWh. Derudover skal huset være godkendt til helårsbolig. 

  Din boligs BBR-meddelelse skal også vise, at du bruger el som din primære varmekilde.

  0
  12. Hvordan får jeg den lavere elvarmeafgift?

  Du kan søge om elvarmeafgift hos os. Men først skal du sikre, at din bolig er registreret i kommunens BBR-register som helårsbolig og med el som primær opvarmningsform.

  Hvis din bolig er registreret hos BBR som elopvarmet helårsbolig, kan du søge om elvarmeafgift hos os ved at skrive til os på kundeservice@el.dk og vedlægge dokumentation fra BBR. Du kan få elvarmeafgift fra den dato, hvor vi modtager din ansøgning.

  Hvis din bolig ikke er registreret hos BBR som elopvarmet helårsbolig, skal du starte med at søge om det hos din kommune. Det gør du ved at udfylde formularen, som du finder her, og sende den til din kommune. Når formularen er godkendt af kommunen, sender du den bare til os på kundeservice@el.dk.

  0

  ​Spørgsmål om naturgas

   1. Hvordan bliver jeg naturgaskunde hos jer?

   Det er nemt at blive kunde. Du skal blot tilmelde dig her på hjemmesiden, så ordner vi resten for dig.

   1. Tryk på ‘Tilmeld’.

   2. Udfyld felterne i tilmeldingsformularen, og indtast dine betalingsoplysninger. 

   3. Du modtager naturgas fra os fra den dato, vi har aftalt.

   Så snart vi har fået en tilmelding fra dig, sender vi en ordrebekræftelse til dig på mail. Vi sørger også for, din aftale hos dit nuværende naturgasselskab bliver opsagt. Du vil i den forbindelse blive kontaktet af dit distributionsselskab for en slutaflæsning.

   0
   2. Hvordan kan jeg betale?

   Når du tilmelder dig Gas til indkøbspris, vælger du, hvordan du vil betale for din aftale med det samme. Du har mulighed for at betale via Betalingsservice eller med betalingskort (Dankort, VISA/Dankort, VISA og Mastercard). Begge betalingsmetoder kører automatisk og er gratis. Og du kan altid finde din regning på Mit El.dk – du kan også vælge at få den tilsendt på mail. El.dk understøtter ikke betaling med debitkort.

   0
   3. Hvilke kreditkort kan jeg betale med?

   ​El.dk understøtter betaling med følgende kreditkort (Dankort, VISA/Dankort, VISA og Mastercard). El.dk understøtter ikke betaling med debitkort.

   0
   4. Hvordan foregår betalingen i praksis?

   Når du tilmelder dig Gas til indkøbspris, betaler du aconto forud baseret på dit forventede årsforbrug. 

   Hvis du har valgt at betale med betalingskort, får du en acontoregning omkring den 25. i hver måned. Den bliver automatisk betalt den 1. i den efterfølgende måned med det kort, som du har tilmeldt din aftale. Acontoregningen dækker det forventede forbrug for en måned. 

   Hvis du har valgt at betale via Betalingsservice, vil du få din acontoregning hver tredje måned. Den bliver automatisk betalt den 1. i den efterfølgende måned. Acontoregningen dækker tre måneders forventet forbrug. 

   Begge betalingsmetoder er baseret på dit forventede forbrug og de forventede priser. Hvis virkeligheden er en anden, justerer vi din regning, så snart vi får en aflæsning for din måler.

   0
   5. Jeg har også et sommerhus, som jeg gerne vil have på samme aftale. Kan det lade sig gøre?

   Ja, det kan sagtens lade sig gøre at have flere adresser på samme aftale. Du skal bare trykke på ’tilmeld’ og tilmelde en ny måler med samme cpr-nummer, som der allerede er på din aftale. Så klarer vi resten.

   1. Tryk på ’Tilmeld’. 

   2. Gennemfør bestillingen ved at bruge samme cpr-nummer, som din anden måler er tilmeldt med.

   0
   6. Hvad gør jeg, hvis jeg skal flytte?

   Skal du flytte så ring til os på 70 26 60 60.
   Vi har åbent mandag-torsdag kl. 14-16 og fredag kl. 14-15.

   Du kan også skrive til os. Du får svar inden for 5 hverdage.

   Det er vigtigt, at du giver os besked i god tid, hvis du skal flytte. Ellers risikerer du at betale for den nye beboers forbrug. Ved indflytning skal du give os besked tidligst 2 måneder før og senest 14 dage efter indflytningsdatoen. Ved fraflytning skal du give os besked tidligst 2 måneder og senest 10 dage inden.

   0
   7. Hvordan foregår afregningen med kortbetaling?

   Når du tilmelder dig Gas til indkøbspris, bruger vi altid det forventede årsforbrug, som vi modtager fra dit distributionsselskab, til at udregne dit månedlige acontobeløb.

   Lige inden din naturgasaftale starter hos os, trækker vi den første opkrævning på dit betalingskort. Denne opkrævning dækker en måneds forbrug. Hvis du tilmelder dig Gas til indkøbspris i forbindelse med en flytning, kan din første opkrævning værre større, da den dækker perioden fra opstart til udgangen af den efterfølgende måned.

   Justering af afregningen

   Vi kan ikke lide at sende efterregninger. Derfor er det vigtigt, at vi har opdaterede data af dit forventede årlige forbrug. Hvis du eksempelvis bygger til huset, I bliver flere i boligen, eller der sker andre store ændringer, der kan påvirke naturgasforbruget, vil det være en god idé at kontakte dit distributionsselskab for at få justeret dit forventede årsforbrug. Vi modtager automatisk det justerede forventede årsforbrug fra dit lokale distributionsselskab og justerer automatisk dine acontobetalinger.

   Når du kontakter dit distributionsselskab om at justere naturgasforbruget, vil du typisk blive bedt om at oplyse aflæsninger, der dækker dit forbrug over den sidste måned. Det er derfor en god idé at aflæse din måler en gang om ugen i en måned, inden du kontakter dem.

   Årsafregning

   Du skal aflæse din måler én gang om året. Vi modtager din aflæsning fra dit distributionsselskab og på baggrund af det faktiske forbrug, kan vi lave den endelige afregning. Har du brugt mindre naturgas end forventet, har du penge til gode hos os.

   0
   8. Hvordan foregår afregningen med Betalingsservice?

   Når du tilmelder dig Gas til indkøbspris, bruger vi altid det forventede årsforbrug, som vi modtager fra dit distributionsselskab, til at udregne dit månedlige acontobeløb.

   Lige inden din naturgasaftale starter hos os, sender vi dig den første opkrævning via Betalingsservice. Denne opkrævning dækker tre måneders forbrug. Hvis du tilmelder dig Gas til indkøbspris i forbindelse med en flytning, kan din første opkrævning være større, da den dækker perioden fra opstart til udgangen af den efterfølgende måned.

   Dine fremtidige opkrævninger via Betalingsservice vil være baseret på dit forventede forbrug fra dit distributionsselskab og de forventede priser. Du betaler via Betalingsservice hver tredje måned.

   Justering af afregningen

   Vi kan ikke lide at sende efterregninger. Derfor er det vigtigt, at vi har opdaterede data af dit forventede årlige forbrug. Hvis du eksempelvis bygger til huset, I bliver flere i boligen, eller der sker andre store ændringer, der kan påvirke naturgasforbruget, vil det være en god idé at kontakte dit distributionsselskab for at få justeret dit forventede årsforbrug. Vi modtager automatisk det justerede forventede årsforbrug fra dit lokale distributionsselskab og justerer automatisk dine acontobetalinger.

   Når du kontakter dit distributionsselskab om at justere naturgasforbruget, vil du typisk blive bedt om at oplyse aflæsninger, der dækker dit forbrug over den sidste måned. Det er derfor en god idé at aflæse din måler en gang om ugen i en måned, inden du kontakter dem.

   Årsafregning

   Du skal aflæse din måler én gang om året. Vi modtager din aflæsning fra dit distributionsselskab og på baggrund af det faktiske forbrug, kan vi lave den endelige afregning. Har du brugt mindre naturgas end forventet, har du penge til gode hos os.

   0
   9. Hvorfor betaler jeg det samme for naturgas hele året?

   ​Vi deler din acontoregning op i 4 (ved Betalingsservice) eller 12 (ved kortbetaling) lige store dele, så du ved, hvad du skal betale på din næste regning. Det betyder også, at du betaler det samme året rundt. På den måde slipper du for ekstra store opkrævninger i vinterperioden.

   0