Vilkårsændringer for gas

​Vi vil gerne gøre det mere tydeligt for dig, hvornår vi kan ændre din aftale med os. Derfor har vi lavet en præcisering af pkt. 12 i Leveringsbetingelserne om, hvornår vi kan ændre vores priser, gebyrer og andre vilkår. Så bliver det tydeligere for dig, hvilke omstændigheder, der skal være gældende, før vi kan ændre din aftale. Ændringen træder i kraft den 1. december 2017, og nedenfor kan du se Leveringsbetingelserne før og efter denne dato. Har du spørgsmål, så ring til os på 72 10 20 30.

 

Se dine nye leveringsbetingelser (pdf)

Se dine gamle leveringsbetingelser (pdf)

 

DONG Energy har i punkt 12 i Leveringsbetingelserne for salg af naturgas mulighed for at ændre i priser, gebyrer og andre vilkår i bestemte situationer. Her kan du læse mere om, hvilke situationer det handler om. Det er desværre ikke muligt at lave en komplet liste over alle situationer, hvor det kan være nødvendigt at lave ændringer, men nedenfor kan du se eksempler på nogle af de situationer, hvor vi har mulighed for at gøre det:

 

Udefrakommende omkostninger

 • Det kan være omkostninger fra gasdistributionsselskaberne, som pålægges DONG Energy. 
 • Det kan også være omkostninger fra andre eksterne parter i forbindelse med vores levering af ydelser til vores kunder, f.eks. gebyrer for at stille betalingsløsninger til rådighed eller til postdistributionsselskaber og andre distributører.

Inflation

 • Hvis priserne i samfundet generelt stiger, påvirker det vores omkostninger, og vi kan derfor have behov for at regulere vores priser i takt med inflationen.

 • Vi har valgt at sætte priserne i samfundet pr. 1. januar 2017 til indeks 100 og kan ud fra det tilpasse vores priser i overensstemmelse med den generelle prisudvikling i samfundet.

 • Hvis vi ændrer prisen, vil vi ændre den ud fra et eller flere af de gængse prisindeks, der udarbejdes af anerkendte eksterne institutioner.

 • Det betyder, at hvis inflationen samlet set har været f.eks. 5 % i årene 2017-2019, kan vi ændre prisen med 5 % i 2019.

Ændret lovgivning, regulering eller praksis

 • Energiområdet er reguleret af lovgivning og andre regler, og der sker hyppigt ændringer heraf.

 • Sådanne ændringer eller f.eks. en ny retspraksis eller administrativ praksis kan gøre, at vi bliver nødt til at ændre i vilkårene.

Produktændringer

 • En ændring af et af DONG Energy’s produkter kan f.eks. skyldes, at de grundlæggende forudsætninger for produktet er ændret. Det kan f.eks. være på grund af ændret lovgivning, ændrede kundeønsker, konkurrencemæssige forhold eller forhold omkring børsindekset for en variabel pris.

 • Det kan også skyldes, at efterspørgslen ikke længere giver grundlag for at udbyde et produkt i dets nuværende form.

Incitament til at reducere, ændre/flytte energiforbruget eller incitament til en mere effektiv kundeadfærd

 • Vi bestræber os på at nedbringe kundernes energiforbrug. Det gør vi blandt andet pga. miljøhensyn, global opvarmning og vores samfundsansvar.

 • Vi analyserer derfor løbende, om vi kan hjælpe samfundet og vores kunder med at reducere energiforbruget.

 • Det kan således være relevant at ændre i vilkårene f.eks. for at styre energiforbruget til at ligge på tidspunkter, som giver en samfundsøkonomisk gevinst.

 • Administrationen af kundeaftaler eller særlige services, som er forbundet hermed, kan give os interne eller eksterne omkostninger, der kan henføres direkte til levering i henhold til kundeaftalerne. I den forbindelse kan det være nødvendigt at lave ændringer, som skaber incitament for vores kunder til at vælge økonomisk mere effektive løsninger.

Som kunde hos os vil du selvfølgelig altid blive orienteret i overensstemmelse med de regler, der gælder, hvis det bliver aktuelt at ændre i vilkårene.

 

Du er altid velkommen til at kontakte vores kundeservice på dongenergy.dk/kontakt eller telefon

72 10 20 30, hvis du har spørgsmål til de ændringer, som vi kan foretage eller til situationerne beskrevet ovenfor.