Bestil fjernvarmeservice

​Energiselskabernes energispareindsats

 

DONG Energy yder dig et energisparetilskud til eftersynet af din fjernvarmeinstallation, som er fratrukket nedenstående priser. I den forbindelse overdrages indberetningsretten til energibesparelsen til DONG Energy og kan herefter ikke overdrages til andre.

 

Bestil fjernvarmeservice og få et hovedeftersyn og efterfølgende vedligeholdelseseftersyn hvert andet år.

 

Hovedeftersynet på dit fjernvarmeanlæg koster 1.805 kr. (fratrukket energitilskud på 210 kr.). Vedligeholdelseseftersynet koster 1.086 kr. hvert andet år (fratrukket energisparetilskud på 126 kr.).