Er din årsafregning uoverskuelig?

Savner du overblik over din årsafregning? Bare rolig – der er hjælp her. Det vigtigste, du skal vide er:

 • Du får din årafregning en gang om året. Den viser dit samlede forbrug af naturgas for det sidste varmeår. Sammen med din årsafregning får du også din første acontoregning for det kommende varmeår.
 • Du betaler for dit forbrug af naturgas til din naturgasleverandør og for transporten af naturgas til dit distributionsselskab.

Her kan du se et eksempel. Sådan vil din årsafregning se ud, hvis du er kunde hos os og bor du i et område, hvor Dansk Gas Distribution transporterer din naturgas.

Oversigt

Få et hurtigt overblik over din måler og dit forbrug:

 • Målernummer: Det er nummeret på din naturgasmåler. Det nummer, der står på regningen, skal være det samme som det, der står på din måler.      
 • Ny målervisning: Din seneste aflæsning af måleren.
 • Sidste målervisning: Din forrige aflæsning af måleren.
 • Forbrug: Dit forbrug af naturgas målt i m3 for den periode, som årsopgørelsen dækker. Forbruget er beregnet ud fra din aflæsning.
 • Dato: Er datoen for seneste aflæsning (dvs. ny målervisning). Selvom du f.eks. har aflæst din måler den 30. december, vil der stå den 31. december, som i dette eksempel er sidste dato i afregningsåret.
 • Korrektionsfaktor: Korrektionsfaktoren viser, hvor meget energi naturgassen indeholder. Det påvirker nemlig prisen på naturgas. Hvor meget effekt naturgassen har, kalder man en brændværdi. Når vi fastsætter prisen pr. m3 naturgas, regner vi med at naturgassen har en brændværdi på 39,6 MJ (megajoule)/m3. Derefter måler vi løbende brændværdien, og viser den sig at være højere eller lavere end forudsat, korrigerer vi prisen pr. m3 naturgas. Du kan høre mere om brændværdierne ved at ringe til os på 72 10 20 30.
 • Korrigeret forbrug: Det forbrug af naturgas, du har haft, når vi har korrigeret for brændværdien. Det er dette antal m3, som du betaler for.

Betaling for dit naturgasforbrug

Du betaler for dit naturgasforbrug pr. m3, du har brugt, og for dit naturgasabonnement.
Prisen pr. m3 og abonnementet er afhængig af, hvilken aftale du har hos din naturgasleverandør. Her er naturgasaftalen Månedspris Gas.  


Betaling for distribution af gas og afgifter

Betalingen dækker udgifter til at transportere din naturgas samt skatter og afgifter til staten.   

 • Abonnement (betaling for omkostninger til vedligeholdelse af gasnettet)      
 • Distributionsbetaling (betaling for transport af din naturgas)
 • Nødforsynings-beskyttet (betaling til Energinet.dk, der sørger for, at alle beskyttede forbrugere modtager naturgas i situationer, hvor der er eksempelvis brud på en gasledning eller lignende nødsituationer)
 • Naturgasafgift (afgift til staten)
 • CO2-afgift (afgift til staten, der har som formål at nedbringe CO2-udedningen)
 • Nox-afgift (afgift til staten, der har som formål at nedbringe udledningen af nitrogenoxid)
 • Samlet pris: Det samlede beløb for transport af din naturgas samt skatter og afgifter.

Samlet årsfaktura

Her er det samlede beløb, du skylder, for forbrug og transport af din naturgas i det seneste varmeår.

 

Forbrug i de seneste år

Her kan du få et overblik over, hvor meget naturgas du tidligere har brugt.

​​Fik du ikke penge tilbage?

 

Stod der på første side af din årsafregning, at du skulle have penge tilbage, men har du ikke fået nogen? 

​Så kan det meget vel skyldes, at du har glemt at betale en af dine acontoregningerne i løbet af året. Når vi laver din årsafregning, forudsætter vi, at du har betalt dine acontoregninger. Har du ikke det, vil det, du skylder os, blive trukket fra dit tilgodehavende på din årsafregning. ​​​​

 

 

Bruger du mere naturgas end gennemsnittet?https://www.dongenergy.dk/privat/energitips-og-tilskud/tjek-dit-energiforbrug/test-dit-naturgasforbrug

​Se, om dit naturgasforbrug ligger over eller under gennemsnittet, og få energisparetips.

Test dit naturgasforbrug

http://authoring.dongenergy.com

 

 

Så nemt er det med selvbetjeninghttps://selvbetjening.dongenergy.dk/Privat/Pages/Forside.aspx?ShowLogin

​Har du lyst til at følge dit forbrug eller se dine regninger? Vi har samlet det hele til dig i selvbetjening.

​Log på selvbetjening

http://authoring.dongenergy.com

​Ofte stillede spørgsmål

 

 

1. Skal jeg have penge tilbage?1. Skal jeg have penge tilbage?

​Har du i løbet af året betalt for mere naturgas, end du har brugt, har du penge til gode. I første omgang bruges de penge, du til gode, til at dække betaling for din første acontoregning for det kommende varmeår. Den får du sammen med din årsafregning.

Har du flere penge til gode end det, du skal betale for første acontoregning, udbetaler vi selvfølgelig pengene til dig. Vi modregner den første acontoregning, så du slipper for først at få udbetalt penge for derefter at skulle betale dem til os igen som betaling for din 1. acontoregning.

1.000000000000000
2. Hvorfor får jeg ikke udbetalt de penge, jeg har til gode?2. Hvorfor får jeg ikke udbetalt de penge, jeg har til gode?

​Hvis du ikke får udbetalt de penge, du har til gode, kan det skyldes to ting:

 • Vi modregner 1. acontoregning for det nye varmeår i de penge, du har til gode på årsafregningen. Så slipper du for først at få pengene og derefter at betale dem til os igen.

 • På din årsregning står der på side 1, hvor meget vi har opkrævet aconto i løbet af året. Har du glemt at betale en acontoregning i løbet af året, har vi ikke fået alle de penge, som står som opkrævet. Så modregner vi det, du skylder os i det beløb, du har til gode.
2.000000000000000
3. Hvad betyder alle numrene øverst på min årsafregning?3. Hvad betyder alle numrene øverst på min årsafregning?

​Der er mange numre at holde styr på, når du får en årsafregning. Her kan du se en oversigt over dem:

Kundenummer: Kundenummeret er dit personlige ID i vores systemer.

Aftalekontonummer: Det er kontonummeret på din aftale i vores afregningssystem (er også kaldet kontonummer). Du skal bl.a. bruge nummeret, når du tilmelder dig Betalingsservice.

Fakturanummer: Hver regning har sit eget fakturanummer. Så kan vi altid finde regningen frem, hvis du har spørgsmål til den.

Fakturadato: Datoen viser den dag, vi har lavet regningen. Der kan gå op til 14 dage fra fakturadatoen, til du modtager din regning.

Betalingsdato: Den dato, du senest skal betale din regning.

3.000000000000000
4. Hvordan skal jeg forstå oversigten på den første side af min årsafregning?4. Hvordan skal jeg forstå oversigten på den første side af min årsafregning?

På den første side på din årsafregning finder du en oversigt for det seneste år. Her er en hurtig guide til at forstå den:

 • Årsfaktura: Det beløb, du samlet set skal betale for det naturgas, du har brugt løbet af det sidste varmeår.
 • De allerede opkrævede acontobeløb: Det beløb, som vi allerede har opkrævet i løbet af varmeåret på dine acontoregninger.
 • Beløb: Forskellen på det, du skal betale for din naturgas og det, vi allerede har opkrævet på dine acontoregniger.
 • Acontofaktura af 4: Det du skal betale for 1. acontoregning i det nye varmeår. Beløbet fratrækkes det, du eventuelt har til gode fra sidste varmeår.
 • Samlet beløb: Det beløb, du enten skal betale eller skal have tilbage, når vi har modregnet 1. acontoregning og eventuelt manglende betalinger fra sidste varmeår.
4.000000000000000
5. Hvor kan jeg finde mine regninger?5. Hvor kan jeg finde mine regninger?

​Du kan altid logge ind på selvbetjening og se dine regninger. Du skal bruge dit kundenummer og aftagernummer for at logge på første gang. I selvbetjening kan du selv printe dine regninger. Vær opmærksom på, at det koster et gebyr, hvis vi skal printe en kopi af din regning og sende den til dig.

5.000000000000000
6. Hvorfor får jeg to regninger?6. Hvorfor får jeg to regninger?

Du får én regning fra din naturgasleverandør. Den dækker dit naturgasforbrug og abonnement. Du får også én regning fra dit distributionsselskab, der står får transport af din naturgas. Regningen fra dit distributionsselskab dækker transport og afgifter til staten.

6.000000000000000
7. Hvornår modtager jeg min årsafregning?7. Hvornår modtager jeg min årsafregning?

​Det er dit distributionsselskab, der bestemmer, hvornår vi kan sende dig din årsafregning. Den kan vi nemlig først lave, når du har aflæst din naturgasmåler og givet aflæsningen til dit distributionsselskab.

7.000000000000000
8. Hvilke numre skal jeg bruge for at logge på selvbetjening?8. Hvilke numre skal jeg bruge for at logge på selvbetjening?

Du skal du logge ind med din mail eller dit kundenummer (6 tal). Adgangskoden er dit aftalekontonummer. Numrene kan du finde på din seneste regning.

8.000000000000000
9. Jeg har skiftet naturgasaftale. Kan jeg se det på årsafregningen?9. Jeg har skiftet naturgasaftale. Kan jeg se det på årsafregningen?

​Har du skiftet aftale i løbet af varmeåret, vil du kunne se det på din årsafregning. Din pris for naturgas er tilpasset fra den dato, hvor din nye aftale er trådt i kraft.

9.000000000000000
10. Hvad er korrektionsfaktor?10. Hvad er korrektionsfaktor?

Korrektionsfaktor bruges til at omregne naturgas til energi. Prisen på naturgas afhænger bl.a. af, hvor meget energi gassen indeholder, dvs. hvor effektfuld den er. Det kalder man naturgassens brændværdi.

Når vi fastsætter prisen pr. m3 naturgas, regner vi med en brændværdi på 39,6 MJ (megajoule)/m3. Vi måler løbende brændværdien, og viser den sig at være højere eller lavere end forudsat, regulerer vi prisen pr. m3 naturgas. Du kan få oplysning om brændværdierne ved at ringe til os på 72 10 20 30.

10.00000000000000
11. Hvad betyder graddage?11. Hvad betyder graddage?

​Graddage er et mål for, hvor koldt det har været, og hvor meget energi der bruges til opvarmning. Graddage bruges som en del af beregningen af dit forventede naturgasforbrug. Du kan læse mere om graddage hos Teknologisk Institut.

11.00000000000000

Hjalp denne side dig?Kommentar til siden. Har du spørgsmål til vores Kundeservice - klik her

Send

 

 

Bliv en del af kundepanelethttps://www.dongenergy.dk/privat/få-en-lavere-energiregning/kundepanel

​Vi arbejder hele tiden på at blive bedre. Bliv en del af vores kundepanel og hjælp os med at hjælpe jer.

​Kom med i kundepanelet

http://authoring.dongenergy.com