​Spørgsmål og svar til naturgas

​​​​​Har du spørgsmål til din aftale, vores priser, leverandørskift eller andet, kan du forhåbentlig finde svar her. Listen indeholder de spørgsmål, vores kunder oftest stiller. Hvis ikke du kan finde et svar her, er du altid velkommen til at kontakte os.

 

 

 

1. Hvad består naturgasprisen af?​1. Hvad består naturgasprisen af?​

​Din naturgaspris er sammensat af flere forskellige dele — blandt andet transport og afgifter. Faktisk er det kun 40 % af den pris, du betaler, der dækker dit egentlige forbrug og abonnement. Det er også den eneste del af prisen, du har mulighed for at påvirke.

Læs mere om, hvad naturgasprisen dækker

1.000000000000000
2. Kan jeg spare penge ved at skifte til naturgas?​2. Kan jeg spare penge ved at skifte til naturgas?​

​Ja. Afhængigt af din nuværende varmekilde vil du kunne spare op til 50 % på din varmeregning ved at skifte til naturgas.

Eksempel på besparelse

I et parcelhus på 130 m2 med et elforbrug på 18.​​000 kWh pr. år til opvarmning, installeres der en kondenserende naturgaskedel og et vandbårent varmeanlæg.

Beregningen:

Omkostninger elvarme 18.00​​0 kWh x 2,25 kr./kWh = 40.500 kr
Omkostninger naturgas ny kedel 1.636 m3 x 9,25 kr./m3 = 15.133 kr.

Omkostninger til ny kedel 176 kWh x 2,25 kr./kWh = 396 kr.

Service = 1.000 kr.

Årlig drift af nyt naturgasfyr = 16.529 kr.

Besparelse 40.500 kr. – 16.529 kr. = 23.971 kr. (det svarer til 50-60 % besparelse)

Kilde: Bolius

2.000000000000000
3. Betaler jeg for meget for min naturgas?​3. Betaler jeg for meget for min naturgas?​

​Det kommer an på, hvad du betaler pr. m3 og i abonnement – og om du også betaler ekstra gebyrer. Som tommelfingeregel skal du huske, at cirka 60 % af den pris, du betaler, går til dækning af afgifter og transport. Vi følger markedet tæt, og sørger for hver dag at producere og handle de bedst mulige priser hjem til vores kunder.

Køber du din naturgas for dyrt?

3.000000000000000
4. Hvorfor ændrer naturgasprisen sig?​4. Hvorfor ændrer naturgasprisen sig?​

​Prisen på naturgas ændrer sig i løbet af året på grund af markedet, udbud og efterspørgsel. Som med alt andet bliver prisen højere, når mange efterspørger naturgas, eller når verdensmarkedet rystes af krige, recessioner, naturkatastrofer mm. Uro og utryghed skubber i reglen priserne opad.

Den pris, du betaler, er sammensat af flere forskellige elementer. Selve naturgassen udgør kun ca. 40 % af den samlede pris. Dertil kommer moms, afgifter og transport. Når prisen ændres, er det kun prisen på selve naturgassen, der enten falder eller stiger – samt momsen, der følger prisen.

4.000000000000000
5. Hvordan skifter jeg til naturgas? ​5. Hvordan skifter jeg til naturgas? ​

​Det er nemt at skifte til naturgas, hvis du bor i et område, hvor der er mulighed for at opvarme med naturgas. Og du kan få tilskud til et nyt naturgasfyr, hvis du skifter fra elvarme eller oliefyr til naturgas.

Hvis du gerne vil have et kontant tilskud, skal du søge om det (for eksempel gennem os) inden, du går i gang med forberedelserne. Vi kan ikke give dig tilskud, hvis du allerede er gået i gang med arbejdet.

Læs om tilskud til naturgasfyr

 

Hvis du vil skifte til naturgas

Det første, du skal gøre, er at kontakte en vvs-installatør. Vi anbefaler, at du indhenter tilbud på installation af nyt naturgasfyr fra 3 forskellige vvs-installatører, så du har mulighed for at sammenligne prisen. Når du har lavet en aftale med en installatør om opsætning, kan du nemt og hurtigt bestille naturgas her på siden – eller ringe til os på 70 33 10 22.   

5.000000000000000
6. Hvilken naturgasaftale skal jeg vælge?​6. Hvilken naturgasaftale skal jeg vælge?​

Du kan købe naturgas på flere forskellige måder. Dit valg afhænger af, hvad der er rigtigt for dig. Hvis du gerne vil kende din pris fremadrettet og kunne budgettere med den, kan du bestille vores fastprisaftale. Vil du hellere have glæde af, at prisen på naturgas ændrer sig fra dag til dag – hvilket selvfølgelig også indebærer en vis risikovillighed – kan du vælge vores naturgasaftale med variabel pris.

Læs mere om hvilken naturgasaftale, der passer dig

6.000000000000000
7. Hvordan bliver jeg naturgaskunde?​7. Hvordan bliver jeg naturgaskunde?​

Se vores naturgasaftaler og få den aftale, der passer dig

 

Hvis du ikke vil bestille en naturgasaftale her på siden, kan du ringe til os på 70 33 10 22.

7.000000000000000
8. Hvilke fordele er der ved naturgas?​8. Hvilke fordele er der ved naturgas?​

​Der er mange fordele – både for dig og miljøet. Blandt andet kan du spare på din varmeregning, du skåner miljøet, på grund af lavere CO2-udledning end ved olie, og du kan kombinere det med alternative energikilder.


Køber du din naturgas for dyrt?
Se vores naturgasaftaler, og få den aftale, der passer dig bedst

8.000000000000000
9. Hvordan ser fremtiden ud for naturgas?​9. Hvordan ser fremtiden ud for naturgas?​

​Vi har adgang til naturressourcer i den danske undergrund, der svarer til danskernes forbrug mindst 50 år frem i tiden – og vi er klar til at supplere naturgassen med biogas, som vi forventer vil komme til at udgøre ca. 50 %. Blandingen af naturgas og biogas vil være endnu mere klimavenlig, fordi vi udnytter ressourcer, der ellers ville forsvinde op i den blå luft.

Et naturgasfyr har en levetid på op til 20 år, så du kan roligt investere i et nyt, hvis du står over for at skulle skifte. Der er forsyninger nok til, at det kan betale sig.

9.000000000000000
10. Bruger jeg for meget naturgas?​10. Bruger jeg for meget naturgas?​

​Det kan være svært at vurdere, om man bruger mere eller mindre naturgas end andre, der har samme forhold og boligstørrelse som en selv. Derfor har vi lavet en beregner, hvor du nemt og hurtigt kan se, om dit forbrug af naturgas er højt, lavt eller gennemsnitligt.

Se, om du bruger for meget naturgas

10.00000000000000
11. Hvordan får jeg den laveste naturgasregning?11. Hvordan får jeg den laveste naturgasregning?

​​Det er selvfølgelig et godt udgangspunkt, hvis prisen er lav. Men prisen er ikke alt. Der er flere ting, du selv kan gøre, som vil give dig store besparelser, og du skal også være opmærksom på, at det kun er cirka 40 % af den pris, du betaler, der dækker dit forbrug. Resten er blandt andet afgifter og transport:

 • Juster på dit nuværende forbrug

  Der er meget at spare ved at ændre på dårlige – og forbrugsmæssigt dyre – vaner. Få 10 gode sparetips
 • Naturgasprisen er kun en lille del af det store hele

  Ca. 60 % af din naturgaspris dækker transport af din naturgas samt skatter og afgifter til staten.
 • Husk at tjekke abonnementsprisen

  Når du skal vurdere, om en naturgasaftale er god, så se på forholdet mellem den månedlige abonnementspris og naturgasprisen.

Hvad skal du vide, før du vælger naturgasselskab og –aftale?

11.00000000000000
12. Hvordan bliver mit forventede forbrug beregnet?​12. Hvordan bliver mit forventede forbrug beregnet?​Vi beregner dit forventede forbrug ud fra det tidligere års forbrug på installationsadressen. Hvis du er flyttet ind på adressen i løbet af det seneste år, er det en god ide at give os besked. Så kan vi lave en beregning baseret på det nuværende antal beboere m.m.12.00000000000000
13. Hvornår får jeg min slutopgørelse?​13. Hvornår får jeg min slutopgørelse?​

​Hvis du har meldt flytning i god tid – senest på dagen for flytninge  – får du din slutopgørelse cirka 3 uger efter fraflytning. Bemærk, at der kan gå op til 5 uger, hvis du har en Betalingsserviceaftale.

13.00000000000000
14. Hvornår skal jeg betale mine fakturaer? ​14. Hvornår skal jeg betale mine fakturaer? ​​Du får 4 naturgasregninger om året, som skal betales i juni, september, december og marts.14.00000000000000
15. Hvordan aflæser jeg min naturgasmåler?​15. Hvordan aflæser jeg min naturgasmåler?​

​Har du DONG Gas Distribution som distributionsselskab, vil du hvert år modtage et aflæsningsbrev, som du skal bruge, når du indberetter dit naturgasforbrug.

Du kan indberette dit forbrug på 2 måder:

 • Du kan taste din aflæsning ind i selvbetjening​.
 • Du kan udfylde kortet i hånden og sende det med posten.
15.00000000000000
16. Hvornår skal jeg melde flytning?​16. Hvornår skal jeg melde flytning?​

​Som naturgaskunde hos os kan du vente med at melde flytning til den dag, du flytter. Husk at indberette din måleraflæsning, ellers kan du risikere at betale for efterfølgende forbrug på adressen.

Fortæl om din flytning

16.00000000000000
17. Hvordan melder jeg flytning?​17. Hvordan melder jeg flytning?​

​Du kan melde flytning på 2 måder:

17.00000000000000
18. Jeg kan ikke aflæse på min måler den dag, jeg flytter – hvad skal jeg gøre?​18. Jeg kan ikke aflæse på min måler den dag, jeg flytter – hvad skal jeg gøre?​

​Du skal aflæse din naturgasmåler så tæt på flyttedatoen som muligt, og indberette din aflæsning til os.

Se, hvad du skal gøre, når du flytter

18.00000000000000
19. Skal jeg betale den acontofaktura, der dækker perioden efter flytning?​19. Skal jeg betale den acontofaktura, der dækker perioden efter flytning?​

​Ja, da du altid bliver opkrævet kvartalsvis. Dette vil efterfølgende blive reguleret på slutopgørelsen.   

19.00000000000000
20. Jeg har glemt at melde flytning – hvad skal jeg gøre?​20. Jeg har glemt at melde flytning – hvad skal jeg gøre?​

​Skynd dig at ringe til os, så vi kan se, hvad vi kan gøre for dig. Som udgangspunkt hæfter du for forbruget, indtil du bliver afmeldt.

20.00000000000000
21. Er mit naturgasfyr indstillet korrekt?​21. Er mit naturgasfyr indstillet korrekt?​

​Den korrekte indstilling af dit naturgasfyr fremgår af den brugervejledning, du har til fyret. Hvis ikke du bryder dig om at læse brugervejledninger, kan du bestille et Betjeningskursus. Så får du besøg af en lokal servicepartner, som gennemgår dit fyr sammen med dig og lærer dig, hvordan du skal holde det, og hvordan du kan tjekke, at alt fungerer som det skal.

Udover indstillingen af naturgasfyret er der en række andre ting, du også bør have tjek på. 

5 ting der er gode at have styr på
21.00000000000000
22. Hvordan betjener jeg mit naturgasfyr?​22. Hvordan betjener jeg mit naturgasfyr?​

​Du kan læse om betjening af naturgasfyr i den brugervejledning, du har til fyret. Hvis ikke du bryder dig om at læse brugervejledninger, kan du bestille et Betjeningskursus. Så får du besøg af en lokal servicepartner, som gennemgår dit fyr sammen med dig og lærer dig, hvordan du skal holde det, og hvordan du kan tjekke, at alt fungerer, som det skal.

22.00000000000000
23. Hvordan skal jeg vedligeholde mit naturgasfyr?​23. Hvordan skal jeg vedligeholde mit naturgasfyr?​

Du kan bestille en serviceaftale hos os. Så vil du få besøg af en servicepartner, der kontrollerer, at alt fungerer som det skal. Du kan selv vælge, hvor ofte servicepartneren skal tjekke og justere dit fyr. Vi anbefaler, at du som minimum får besøg hvert 2. år.

Se, hvilke serviceaftaler vi kan tilbyde dig
23.00000000000000
24. Kan jeg få tilskud til naturgasfyr?​24. Kan jeg få tilskud til naturgasfyr?​

​Ja. Når du udskifter dit oliefyr med et naturgasfyr, eller udskifter dit gamle naturgasfyr med et nyt, kan du få et tilskud fra os. Du kan dog ikke få et tilskud fra os, hvis den gaskedel, du udskifter, har en kondenserende kedel.

Det er vigtigt, at du søger om tilskud og får tilsagn, inden du går i gang. Vi kan ikke give tilskud til arbejde, der er sat i gang forud for ansøgning om tilskud.

Læs mere om tilskud til naturgasfyr

24.00000000000000
25. Kan jeg få tilskud til energiforbedringer?25. Kan jeg få tilskud til energiforbedringer?

​​Ja, du kan få et kontant tilskud af os til en række energiforbedringer af dit hus, for eksempel varmepumpe, naturgasfyr, solvarme, pillefyr med mere.

Men du skal søge om tilskuddet inden du går i gang. Du får svar fra os i løbet af 5 arbejdsdage.

Læs mere om energiforbedringer, og søg tilskud

25.00000000000000
26. Jeg skal grave. Hvor ligger der naturgasledninger?​26. Jeg skal grave. Hvor ligger der naturgasledninger?​

​Før du graver, skal du altid tjekke, hvor dine ledninger ligger, så du ikke kommer til at ødelægge en olie- eller naturgasledning. Det gælder både for større entreprenørarbejde og for mindre forandringer, du selv står for. Send en e-mail på ledningsinfo@dongenergy.dk før du går i gang.

Du kan også ringe på:

 • 99 55 23 22  (Øst for Storebælt)

 • 99 55 23 21 (Vest for Storebælt)

Vi svarer mandag-torsdag kl. 8-16 og fredag kl. 8-15.
                    
Har du behov for at få fat i os uden for vores normale telefontid? Så ring på: 76 73 21 71.

26.00000000000000
27. Der lugter af naturgas. Hvad skal jeg gøre?​27. Der lugter af naturgas. Hvad skal jeg gøre?​

​Åbn døre og vinduer. Luk for stophanen, og skynd dig udenfor. Husk at alarmere naboer og andre beboere i nærheden.

Ring derefter på 75 36 39 40, hvis du er naturgaskunde i DONG Energy Gasdistribution.

27.00000000000000

Hjalp denne side dig?Kommentar til siden. Har du spørgsmål til vores Kundeservice - klik her

Send