​Hvis du har klaget og ikke er tilfreds med vores afgørelse eller behandling af din klagesag, har du mulighed for at klage til det relevante klagenævn:

Se, hvordan her