Brugervilkår for app'en Tørresnoren

​Jeg bekræfter, at jeg har læst og accepterer brugervilkår fra DONG Energy Salg & Service A/S.

I tillæg til bestemmelserne i slutbrugerlicensaftalen du har godkendt i Apple App Store eller i Google Play Store gælder nedenstående:

 

App'en er udviklet og udbudt af DONG Energy Salg & Service A/S, cvr.nr. 27 21 05 38.

  • De indtastninger, du laver i app’en overføres ikke til vores IT-systemer. Vi kan bruge dem til at lave statistik – dette vil være helt anonymt.

  • Det, du ser i app'en, er baseret på dine indtastede oplysninger og nogle foruddefinerede tal og kriterier for f.eks. tørretid af forskellige materialer. Beregningerne passer derfor ikke nødvendigvis direkte til dig og din situation, men giver dig nogle indikationer om tørretid og besparelser.

  • Den information, du får af app’en - herunder sparetips - er autogenereret og vejledende information, der ikke kan kompensere for personlig energirådgivning. Hvordan du som modtager vælger at forholde dig til det indhold og de råd mv., du får, er helt op til dig. Skulle du have interesse i konkret individuel energirådgivning, kan du booke en af vores rådgivere på vores hjemmeside.

  • DONG Energy Salg & Service A/S kan ikke drages til ansvar for driftsforstyrrelser og direkte og indirekte tab af nogen art, hverken økonomisk tab, tab af indtastninger i app’en eller andet tab.

  • Ved din fortsatte brug af app'en accepterer du ovenstående. Hvis du ikke ønsker det, skal du stoppe brugen af app'en.