Til dig der har søgt tilskud

Energiselskabernes energispareindsats

 

Når du søger om tilskud modtager du en mail. I den står der al praktisk information i forbindelse med at få tilskuddet udbetalt. Den indeholder også dit sagsnummer, så gem mailen - det gør det lettere for dig og for os.
 

​Før vi kan udbetale dit tilskud, skal du sende din regning til os

 

Når du har udført eller fået udført din energiforbedring, skal du sende os dokumentationen på det udførte arbejde.

Du skal sende: 

  • Sagsnummeret fra din ansøgning.

  • Hvis du selv har udført energiforbedringerne skal du udfylde en tro og love-erklæring og sende til os. Hent tro og love-erklæring (pdf).

  • Faktura eller bon på materialer (udspecificeret på art og mængde, for eksempel m2 eller kW).

  • Hvis du har haft en håndværker til at udføre energiforbedringen for dig, skal du sende fakturaen fra din håndværker.
  • Dit navn.
  • Din fulde adresse.
  • Dit telefonnummer.
  • Din mailadresse.
  • Dit registreringsnummer og kontonummer (14 cifre i alt).

  • Kopi af kvittering på tilskudsansøgningen.

Så snart vi har modtaget dokumentationen for udført arbejde, vil vi overføre tilskudsbeløbet til din konto. Vi tager dog forbehold for, at den dokumentation, du indsender passer med de oplysninger, du har givet i din ansøgning om tilskud.

Passer dokumentationen for udført arbejde ikke med det, der er angivet i din ansøgning, vil vi korrigere tilskuddet efter de faktiske oplysninger. Det endelige beløb, du modtager i tilskud, vil derfor både kunne være justeret op og ned, ligesom der i nogle tilfælde kan blive tale om, at det helt bortfalder. Vi trækker 120 kr. fra tilskudsbeløbet i administrationsgebyr.  

 

​Send oplysningerne til tilskud@dongenergy.dk

 

Husk, at vi ikke kan give dig tilskud til energiforbedringer, som du allerede har sat i gang. Derfor skal du først søge tilskud, og når du har modtaget et skriftligt svar, kan du gå i gang med forbedringerne.

 

Læs om lovgivningen bag energispareordningen