​Spørgsmål og svar om energiforbedringer

Se her, hvis I har spørgsmål til tilskudsordningen eller til de forskellige typer af energiforbedringer. Listen indeholder de spørgsmål, der oftest bliver stillet. Hvis I selv har et spørgsmål til et af områderne, I ikke kan finde svar på, er I altid velkommen til at kontakte os.

 

Spørgsmål og svar til tilskuddet

 

 

1. Hvordan finder vi ud af, hvor stort et tilskud vi kan få?1. Hvordan finder vi ud af, hvor stort et tilskud vi kan få?

​Vi tager udgangspunkt i Energistyrelsens standardværdier. Her kan I se, hvor stor den gennemsnitlige besparelse er ved for eksempel efterisolering af loft pr. m2. For at kunne udregne det korrekt, er det vigtigt, at vi får oplyst antal m2, hvor meget isolering der var før, og hvor meget der bliver efterisoleret med.

1.000000000000000
2. Vi er ikke kunder hos DONG Energy. Kan vi godt søge tilskud alligevel?2. Vi er ikke kunder hos DONG Energy. Kan vi godt søge tilskud alligevel?

Ja, alle virksomheder kan søge om tilskud hos DONG Energy.

2.000000000000000
3. Kan vi selv lave energiforbedringer og alligevel modtage tilskud?3. Kan vi selv lave energiforbedringer og alligevel modtage tilskud?

​Ja, vi kræver ikke, at forbedringerne skal være udført af en håndværker. Kun når I skal udskifte jeres fyr og/eller installere en varmepumpe, skal det være en autoriseret installatør.

Hvis I vælger selv at stå for energiforbedringen, skal I sikre, at I har kopi af regningen fra byggemarkedet på materialerne og gerne billeddokumentation af det færdige arbejde.

Som minimum skal I udfylde en tro og love erklæring på, at arbejdet er udført – og sende den sammen med den anden dokumentation. Hent tro og love erklæring (pdf)​

3.000000000000000
4. Vi har lige skiftet alle vinduerne i bygningen og vil gerne søge tilskud til projektet. Kan vi det?4. Vi har lige skiftet alle vinduerne i bygningen og vil gerne søge tilskud til projektet. Kan vi det?

​Nej, desværre. Vi må ikke give tilskud til energiforbedringer, der allerede er udført.

4.000000000000000
5. Er tilskuddet momspligtigt?5. Er tilskuddet momspligtigt?

Ja, tilskuddet er momspligtigt for virksomheder som er momspligtige. Det estimerede tilskud er eksl. moms.

5.000000000000000
6. Er tilskuddet skattepligtigt?6. Er tilskuddet skattepligtigt?

​Nej, tilskuddet er ikke skattepligtigt.

6.000000000000000

Spørgsmål og svar til isolering

 

 

1. Kan vi få tilskud til at isolere kælderen og etageadskillelsen?1. Kan vi få tilskud til at isolere kælderen og etageadskillelsen?

​Nej, desværre. Vi giver kun tilskud til de mest gængse former for isolering, det vil sige hulmur og loft.

1.000000000000000

Spørgsmål og svar til naturgasfyr

 

 

1. Kan vi få tilskud til at udskifte det gamle naturgasfyr med et nyt?1. Kan vi få tilskud til at udskifte det gamle naturgasfyr med et nyt?

​Ja, det kan I, men vær opmærksomme på, at der ikke kan opnås tilskud, hvis den gaskedel, I udskifter, er en kondenserende model. Hvis jeres gasfyr er 10 år eller yngre, vil det som oftest være kondenserende og derfor IKKE omfattet af tilskudsordningen.

1.000000000000000

Spørgsmål og svar til energivinduer og -ruder

 

 

1. Kan vi få tilskud til at udskifte to af de gamle termoruder med nye?1. Kan vi få tilskud til at udskifte to af de gamle termoruder med nye?

​Ved tilskud til ruder er det alle ruder i bygningen, der skal udskiftes til energiruder for at opnå tilskud.

1.000000000000000

Spørgsmål og svar til biobrændsel

 

 

1. Hvor meget kan vi få i tilskud, hvis vi udskifter den gamle oliekedel til et pillefyr? 1. Hvor meget kan vi få i tilskud, hvis vi udskifter den gamle oliekedel til et pillefyr?

Tilskud til udskiftning fra olie til biobrændsel afhænger af jeres gamle kedel. Tilskuddet vil typisk udgøre mellem 1.000 og 3.000 kr. Men på baggrund af det opvarmede areal og jeres årlige forbrug, kan tilskuddet variere. Brug tilskudsberegneren og så kontakter vi jer, hvis jeres tilskud skal opjusteres.

1.000000000000000