Søg om tilskud til energiforbedringer

Husk! Søg om tilskud før I går i gang med energiforbedringerHar jeres virksomhed et stort varme- eller elforbrug, så kan der være mange penge af spare ved at foretage energiforbedringer. I henhold til Energiselskabernes Energispareindsats yder DONG Energy tilskud til jeres energiforbedring – Derved bliver hurtigere betalt hjem.

 

I kan spare på energien til opvarmning ved at efterisolere bygningen, udskifte jeres vinduer eller skifte jeres varmeinstallation til en mere energieffektiv varmeinstallation – et nyt gasfyr, pillefyr eller varmepumper kan være en miljøvenlig erstatning.

 

Der er mange penge at spare ved at udskifte jeres nuværende belysning til moderne LED-belysning eller energiforbedre jeres ventilationsanlæg. Ved at optimere eller udskifte jeres produktionsudstyr eller serverrum kan I yderlige nedbringe jeres elforbrug.

 

​Tjek, om der er penge at hente, før I går i gang

 

I kan få et kontant tilskud til energiforbedringer i virksomheden. I skal bare huske at søge om tilskud hos os, inden I går i gang. Vi kan nemlig ikke give tilskud til energiforbedringer, der allerede er sat i gang.
 

Det skal I vide, før I søger

  • I kan ikke få tilskud til nybyggeri.

  • I må gerne indhente tilbud på energioptimeringen, men ikke indgå aftale med installatør, leverandør etc. eller indkøbe materiale, før I har modtaget tilsagn fra os.

  • I kan kun ansøge om tilskud til den samme energiforbedring hos ét energiselskab.

  • Når I har modtaget tilsagn på jeres ansøgning, har I 6 måneder til at udføre arbejdet og indsende dokumentation til os.

  • Tilskuddet udbetales som et engangstilskud når energiforbedringen er implementeret.

 Vær opmærksom på

  • Ved udskiftning af ruder, er det alle ruder, der skal skiftes.

  • Søger I som håndværker for en kunde udbetales tilskuddet direkte til kunden.

  • Olie- gas- og biokedler samt varmepumper skal opsættes af autoriseret installatør.

Før vi kan udbetale tilskuddet, skal I sende en kopi af jeres faktura til os.


Det skal I gøre, når energiforbedringen er udført​


​​ Vil I hjælpe jere​​​s kunder med at få tilskud for energibesparelser?

 

I kan indgå samarbejde med os om at søge tilskud på vegne af jeres egne kunder.

 ​

Læs om tilskudssamarbejdet​​​​

 

 

Efterisolering/erhverv/besparelser-og-rådgivning/tilskud-til-energiforbedringer/efterisolering

​Når I efterisolerer jeres bygning, kan I sænke varmeforbruget med helt op til 30 %, og I får også et meget bedre indeklima.

​Tilskud til efterisolering

http://authoring.dongenergy.com

 

 

Energivinduer og -ruder/erhverv/besparelser-og-rådgivning/tilskud-til-energiforbedringer/energivinduer-og-energiruder

​Hvis vinduerne er gamle og utætte, er varmetabet stort. I kan derfor spare på varmeregningen ved at renovere eller udskifte dem.

​Tilskud til energivinduer- og ruder

http://authoring.dongenergy.com

 

 

Naturgasfyr/erhverv/besparelser-og-rådgivning/tilskud-til-energiforbedringer/naturgasfyr

​​Hvis I skifter fra olie eller ældre naturgasfyr, kan I skære op til 40 % af jeres varmeregning. Naturgas udleder også væsentligt mindre CO2.

Tilskud til naturgasfyr

http://authoring.dongenergy.com

 

 

Luft til luft- varmepumpe/erhverv/besparelser-og-rådgivning/tilskud-til-energiforbedringer/luft-til-luft-varmepumpe

​​Med en luft til luft-varmepumpe får I et meget energieffektivt supplement til jeres nuværende varmeinstallation.

​Tilskud til luft til luft-varmepumpe

http://authoring.dongenergy.com

 

 

Luft til vand- varmepumpe/erhverv/besparelser-og-rådgivning/tilskud-til-energiforbedringer/luft-til-vand-varmepumpe

​En luft-til-vand varmepumpe kan erstatte jeres nuværende varmeinstallation og reducere jeres energiforbrug til opvarmning med 2/3.

Tilskud til luft til vand-varmepumpehttp://authoring.dongenergy.com

 

 

Jordvarmepumpe/erhverv/besparelser-og-rådgivning/tilskud-til-energiforbedringer/jordvarmepumpe

​​Med en jordvarmepumpe kan I reducere både jeres energiforbrug til opvarmning og jeres CO2-udledning betragteligt.

​Tilskud til jordvarmepumpe

http://authoring.dongenergy.com

 

 

Ny kedel/erhverv/besparelser-og-rådgivning/tilskud-til-energiforbedringer/udskiftning-af-kedel

​​Hvis I skifter til en kondenserende kedel på jeres olie- eller naturgasfyr, får I en mere energieffektiv løsning.

Tilskud til udskiftning af kedel

http://authoring.dongenergy.com

 

 

Pillefyr/erhverv/besparelser-og-rådgivning/tilskud-til-energiforbedringer/pillefyr

​I kan spare op til 50 % på jeres energiforbrug til opvarmning, hvis I udskifter et gammelt oliefyr med et nyt pillefyr.

​Tilskud til pillefyr

http://authoring.dongenergy.com

 

 

Belysning/erhverv/besparelser-og-rådgivning/tilskud-til-energiforbedringer/belysning

Hvis I udskifter jeres eksisterende belysning, kan der være mange penge at spare på energiforbruget.​

​Tilskud til belysning

http://authoring.dongenergy.com

 

 

Før I søger om tilskud/erhverv/besparelser-og-rådgivning/tilskud-til-energiforbedringer/om-tilskudsordningen

​Der er nogle ting, I skal vide, inden I søger om tilskud til energiforbedringer. 

Læs mere i tilskudsordningen

http://authoring.dongenergy.com

 

 

Energiforbedringer på mere end 50.000 kWh?/erhverv/tilskud/tilskud-til-energiforbedringer/energispareprojekter-over-50-000-kwh

​Går I med planer om at gennemføre energiforbedringer i jeres virksomhed? Så kontakt os først – måske kan I få et kontant tilskud til projektet.

Se, hvordan I kan søge om tilskudhttp://authoring.dongenergy.com