Meld flytning af naturgas

Når jeres virksomhed skal ændre adresse, skal I huske at melde flytningen til os. Hvis I allerede er kunde, følger jeres naturgasaftale automatisk med I skal dog stadig huske at melde flytning.

 

​Meld flytning på 99 55 35 00, hvis I:

 

  • skal flytte ind i en ny ejendom

  • har købt en ekstra ejendom

  • skal melde flytning af en naturgasaftale på vegne af andre.

​Meld flytning i selvbetjening, hvis I:

 

​Hvornår melder I flytning?

 

Husk at melde jeres flytning til os, fordi I hæfter for naturgasforbruget på virksomhedens gamle adresse, indtil vi har registreret, at I er flyttet.

          

Når I flytter ud:

I kan ikke registrere fraflytning i fremtiden. Derfor skal i melde flytning senest 8 hverdage efter fraflytningsdatoen.

 

Når I flytter ind:

I kan ikke registrere tilflytning frem i tiden. Derfor skal i senest tilmelde jer en naturgasleverandør 14 hverdage efter.

Midlertidig adresseændring?

 

Skifter I adresse midlertidigt, er det en god ide at sørge for, at jeres regninger er tilmeldt Betalingsservice. Vi får nemlig ikke besked fra Post Danmark, hvis I har ændret adresse midlertidigt.

 

Tilmeld Betalingsservice i selvbetjening