Meld flytning, og aflæs jeres måler i god tid

 

 

Er I elkunde? Og skal I flytte?

​Det er vigtigt at melde flytning og aflæse måleren inden for en given frist – ellers kan I komme til at betale for andres forbrug af el på jeres tidligere adresse.

​Meld flytning af el

http://authoring.dongenergy.com

 

 

Er I naturgaskunde? Og skal I flytte?

​Det er vigtigt at melde flytning og aflæse måleren inden for en given frist ellers kan I komme til at betale for andres forbrug af naturgas på jeres tidligere adresse.

Meld flytning af naturgas

http://authoring.dongenergy.com

Midlertidig adresseændring?


Hvis jeres virksomhed skifter adresse midlertidigt, er det en god ide at sørge for, at regningerne er tilmeldt Betalingsservice. Vi får nemlig ikke besked fra Post Danmark, hvis I har ændret adresse midlertidigt.

Tilmeld Betalingsservice