Forstå jeres acontoregning

Er jeres acontoregning uoverskuelig? Så er der hjælp at hente. Her kan I se et eksempel. Sådan vil jeres regning se ud, hvis I er kunde hos os og bor i et område, hvor Dansk Gas Distribution transporterer jeres naturgas. 

 

 

​​A. Jeres acontofaktura

Her kan I læse:
hvilken af jeres 4 årlige acontoregninger, der er tale om
hvilken adresse regningen drejer sig om
hvad vi forventer jeres forbrug af naturgas for hele varmeåret er.


B. Betaling for gas

I betaler for jeres forventede forbrug og et fast abonnement til os. Jeres forventede forbrug på denne acontoregning er 1/4 af jeres samlede forventede forbrug på et helt år - I får nemlig 4 acontoregninger om året.
 

C. Betaling for distribution af gas og afgifter

Betalingen dækker udgifter til at transportere jeres naturgas samt skatter og afgifter til staten.

​Betalingen for transporten er delt op i 6 punkter:

 • Abonnement (betaling for omkostninger til vedligeholdelse af gasnettet)

 • Distributionsbetaling (betaling for transport af jeres naturgas)

 • Nødforsynings-beskyttet (betaling til Energinet.dk, der sørger for, at alle beskyttede forbrugere modtager naturgas i situationer, hvor der er eksempelvis brud på en gasledning eller lignende nødsituationer)

 • Naturgasafgift (afgift til staten)

 • CO2-afgift (afgift til staten, der har som formål at nedbringe Co2-udedningen)

 • Nox-afgift (afgift til staten, der har som formål at nedbringe udledningen af nitrogenoxid)

​Ofte stillede spørgsmål

 

 

1. Hvordan beregner I vores acontoregning?1. Hvordan beregner I vores acontoregning?

​Jeres acontoregning er baseret på det forbrug, jeres netselskab forventer, I har på et år – beregnet ud fra de sidste års forbrug på jeres adresse. I stedet for at sende jer en samlet regning, deler vi jeres forventede udgift op i 4 rater, som I så betaler henover året (en rate hvert kvartal). På den måde slipper I for at betale det hele på en gang, og vi kan nå at justere jeres forventede årsforbrug, hvis jeres forhold pludselig ændrer sig. Hvis I bygger til eller på anden måde ændrer på den mængde naturgas I forbruger, så er det altid en god idé at kontakte os og få det forventede forbrug justeret. Så står I ikke med en stor årsafregning. 

1.000000000000000
2. Hvad betyder alle numrene på første side af vores acontofaktura?2. Hvad betyder alle numrene på første side af vores acontofaktura?

​Der er mange numre at holde styr på, når I får en acontoregning. Her kan I se en oversigt over dem:

Kundenummer: Kundenummeret er jeres personlige ID i vores systemer.

Aftalekontonummer: Det er kontonummeret på jeres aftale i vores afregningssystem (er også kaldet kontonummer). I skal bl.a. bruge nummeret, når I tilmelder jer Betalingsservice. 

Fakturanummer: Hver regning har sit eget fakturanummer. Så kan vi altid finde regningen frem, hvis I har spørgsmål til den.

Fakturadato: Datoen viser den dag, vi har lavet regningen. Der kan gå op til 14 dage fra fakturadatoen, til I modtager jeres regning.

Betalingsdato: Den dato, I senest skal betale jeres acontoregning.

2.000000000000000
3. Hvor kan vi finde vores regninger?3. Hvor kan vi finde vores regninger?

I kan altid logge ind på selvbetjening og se jeres regninger. I skal bruge jeres kundenummer og aftagernummer for at logge på første gang. I selvbetjening​ kan I selv printe jeres regninger. Vær opmærksom på, at det koster et gebyr på 40 kr. ekskl moms, hvis vi skal printe en kopi af jeres regning og sende den til jer.

3.000000000000000
4. Hvorfor betaler vi to abonnementer?4. Hvorfor betaler vi to abonnementer?

I betaler et månedligt abonnement til jeres naturgasleverandør, der går til administration i forbindelse med jeres køb at naturgas. Det andet abonnement er et netabonnement, som I betaler til jeres netselskab. Det dækker omkostninger til vedligeholdelse og reparation af naturgasnettet.

4.000000000000000
5. Hvornår på året skal vi betale vores acontoregninger?5. Hvornår på året skal vi betale vores acontoregninger?

I skal betale jeres acontoregninger hver tredje måned. Afhængigt af hvilket netselskab, der transporterer jeres naturgas, kan betalingerne ligge på forskellige tidspunkter på året.

Her kan I se et eksempel på et betalingsmønster:

 • Årsafregning og 1. acontoregning betales i starten af juni.
 • 2. acontoregning betales i starten af september.
 • 3. acontoregning betales i starten af december.
 • 4. acontoregning betales i starten af marts.
5.000000000000000
6. Hvornår modtager vi vores årsafregning?6. Hvornår modtager vi vores årsafregning?

​Det er jeres netselskab, der bestemmer, hvornår vi kan sende jeres årsafregning til jer. Den kan vi nemlig først lave, når I har aflæst jeres naturgasmåler og givet aflæsningen til jeres netselskab.

6.000000000000000
7.Hvordan logger vi på selvbetjening?7.Hvordan logger vi på selvbetjening?
I har tre forskellige måder til at logge på selvbetjening:

 1. ​I skal bruge jeres kundenummer og aftalekontonummer (kan også hedde kontonummer på jeres regning) til at logge på selvbetjening​. I finder begge numre på jeres regning. 
 2. I kan logge på med NemID
 3. I kan bruge en e-mail adresse som password sammen med en selvvalgt adgangskode. Første gang I logge på skal I også bruge jeres kundenummer og aftalekontonummer.

7.000000000000000
8. Hvorfor kan vi ikke se på vores acontoregning, at vi har skiftet aftale?8. Hvorfor kan vi ikke se på vores acontoregning, at vi har skiftet aftale?

​Hvis I har skiftet til en anden naturgasaftale hos os, kan I først se det på jeres næste årsafregning. Men bare rolig – vi har registreret jeres aftaleskift i vores systemer, så I betaler den pris for jeres naturgas, som der står i jeres nye aftale.

selvbetjening​ kan I altid finde jeres nuværende aftale. 

8.000000000000000