Forklaring af årsfaktura

 

 

Side 1
​​​​​​​markerXmarkerYheaderTextbodyText
123135Modtager af fakturaenDen virksomhed eller person, som vi sender fakturaen til.
634132KundenummerJeres kundenummer er knyttet til jeres naturgasaftale.

I sparer tid, hvis I har jeres kundenummer parat, både når I bruger selvbetjening på nettet, og når I ringer til os. Så kan vi nemlig hurtigt finde alle nødvendige​ op​lysninger om jeres naturgasaftale frem.
634147​AftalekontoAftalekontonummeret er kontonummeret på jeres aftale i vores afregningssystem.

I skal bruge jeres aftalekontonummer, hvis I skal tilmelde jeres naturgasaftale til Betalingsservice.
634163AftagenummerHvert leveringssted er registreret med et aftagenummer. Aftagenummeret er det samme, selvom der kommer ny naturgasmåler, ny leverandør eller ny virksomhed på adressen.
634178FakturanummerHver faktura har sit eget nummer. Så kan vi altid finde ud af, hvilken regning der er tale om, hvis I har spørgsmål til den.
634193FakturadatoFakturadatoen er den dag, vi laver fakturaen. Der kan gå op til 14 dage fra fakturadatoen, til I modtager jeres faktura.
634208Acontofaktura for naturgasAcontofaktura viser, hvilket nummer denne faktura har af de i alt fire acontofakturaer på et år.
163309InstallationsadresseDen adresse vi sender naturgassen til.
192339Forbrug af naturgas i kr. for åretDet beløb inkl. moms, I skal betale for den naturgas, I har brugt.
172372Forbrug af naturgas fratrukket acontobeløbDet beløb inkl. moms, I skal betale for den naturgas, I har brugt. Fra dette er fratrukket det beløb, I allerede har betalt aconto.
246385Forventet forbrug af naturgas i kr.Det beløb inkl. moms, I skal betale aconto for den naturgas, vi foventer, at I bruger i den første acontoperiode, som fakturaen dækker.

Det forventede forbrug er baseret på det historiske forbrug på måleren. Hvis jeres forbrug ændrer sig, kan I kontakte os og få justeret jeres forbrug.
260403I alt til betalingDet samlede beløb inkl. moms, I skal betale til os.
​​ ​
Side 2
​​​​​​markerXmarkerYheaderTextbodyText
359166InstallationsadresseDen adresse vi sender naturgassen til.
342190ForbrugHer kan I se opgøre​lse over jeres forbrug af naturgas målt i m3 for den periode, som årsfakturen dækker. Det er årsopgørelsen beregnet ud fra jeres aflæsning.
410190DatoDet er datoen for seneste aflæsning (dvs. ny målervisning). Selvom I f.eks. har aflæst jeres måler den 29. marts, vil der står den 31. marts, som i dette eksempel er sidste dato i afregningsåret.
525191KorrektionsfaktorKorrektionsfaktoren bruges til at omregne naturgas til energi. Prisen på naturgas afhænger bl.a. af, hvor meget energi naturgassen indeholder, dvs. hvor høj effekt den har. Det kalder man naturgassens brændværdi. Når vi fastsætter prisen pr. m3 naturgas, forudsætter vi, at den naturgas, I vil modtage, har en brændværdi på 39,6 megajoule/m3. Vi måler løbende brændværdien, og viser den sig at være højere eller lavere end forudsat, regulerer vi prisen pr. m3 naturgas.

I kan få oplysning om brændværdierne ved at ringe på 99 55 35 00.
105313Jeres naturgasaftaleDette er jeres naturgasaftale.
213606I alt til betalingDet samlede beløb inkl. moms, I skal betale til os.
164475DistributionsbetalingDækker omkostninger pr. m3 naturgas, der bliver transporteret via vores distributionsnet frem til virksomheden.
134522NaturgasafgiftNaturgasafgiften er en afgift, som beregnes pr. m3 naturgas, I bruger. Afgiften bliver opkrævet på vegne af staten.
114537CO2-afgiftCO2-afgiften er en miljøafgift, som beregnes pr. m3 naturgas, I bruger. Afgiften bliver opkrævet på vegne af staten.
109553NOx-afgiftNOx-afgiften er en miljøafgift, som opkræves på brændsler med kvælstofoxider. Afgiften bliver opkrævet på vegne af staten.
​​​
Side 3
​​​markerXmarkerYheaderTextbodyText
330155Udvikling i forbrugHer kan I se, hvordan jeres naturgasforbrug har udviklet sig over de seneste år.
​​ ​
Side 4
​​​​​​​​markerXmarkerYheaderTextbodyText
161168InstallationsadresseDen adresse vi sender naturgassen til.
103337Jeres naturgasaftaleDette er jeres naturgasaftale.
212390I alt til betalingDet samlede beløb inkl. moms, I skal betale til os.
164496DistributionsbetalingDækker omkostninger pr. m3 naturgas, der bliver transporteret via vores distributionsnet frem til virksomheden.
132544NaturgasafgiftNaturgasafgiften er en afgift, som beregnes pr. m3 naturgas, I bruger. Afgiften bliver opkrævet på vegne af staten.
114560CO2-afgiftCO2-afgiften er en miljøafgift, som beregnes pr. m3 naturgas, I bruger. Afgiften bliver opkrævet på vegne af staten.
111576NOx-afgiftNOx-afgiften er en miljøafgift, som opkræves på brændsler med kvælstofoxider. Afgiften bliver opkrævet på vegne af staten.
348815Samlet prisDen samlede acontopris inkl. moms, I skal betale for jeres naturgasforbrug for den periode, som fakturaen dækker.
​​​​
Side 5
​​​​​​​markerXmarkerYheaderTextbodyText
333155Oversigt over årets acontofakturaerEn oversigt over acontobetalingerne for det kommende år. Vi opkræver den første acontobetaling sammen ​med årsfakturaen. I oversigten kan du se, hvornår vi sender de resterende fakturaer, og hvad acontobeløbet er.

Hvis de aktuelle naturgaspriser ændrer sig markant, justerer vi de forventede acontobeløb.
​​​​