Er jeres regning uoverskuelig?

​En elregning kan være svær at overskue. Det vigtigste, I skal vide er, at I kun får én regning, selv om der er to selskaber, en elleverandør og et netselskab, der sørger for, at I har strøm i jeres virksomhed.

  • Elleverandøren køber el på det frie marked og sælger det videre til jer og andre virksomheder.

  • Netselskabet ejer kablerne i jeres område og transporterer strømmen til jeres virksomhed. 

 

Hvem betaler vi til?

 

I betaler kun til jeres elleverandør – både betaling for den el, I bruger, og for transport af jeres el samt skatter og afgifter. Elleverandøren afregner derefter med jeres netselskab og Energinet.dk, som får betaling for transport af jeres el samt skatter og afgifter. 

 

Læs mere om, hvad består elprisen af

 

Bliv klogere på de enkelte poster på jeres elregning​

 

Aconto regning 

​A. Jeres forventede elforbrug

Jeres forventede elforbrug er det antal kilowatt-timer (kWh), som dit netselskab forventer, I bruger i den periode, acontoregningen dækker.

 

B. Betaling for jeres elforbrug

I betaler for jeres elforbrug pr. kWh, I har brugt, og for jeres elabonnement.

 

Prisen pr. kWh og abonnementet er afhængig af, hvilken elaftale I har hos din elleverandør. Her er elaftalen Flexpris. 

 

C. Betaling for distribution af el og afgifter

Betalingen dækker udgifter til at transportere jeres el samt skatter og afgifter til staten. Det er jeres elleverandør, der opkræver alle betalingerne på vegne af jeres netselskab og Energinet.dk. 


I eksemplet betaler I til jeres netselskab:

  • Nettarif (betaling for transport af jeres el).

  • Netabonnement (betaling for omkostninger til vedligeholdelse af elnettet og jeres elmåler).

  • Elafgift (en afgift, som netselskabet opkræver på vegne af staten).


Netselskaberne kan have forskellige poster, så kontakt jeres netselskab for flere informationer.

​Til Energinet.dk, som har det overordnede ansvar for elnettet i Danmark, betaler I:
  • Transmissions nettarif (betaling for drift og vedligehold af højspændingsnettet i Danmark).

  • Systemtarif (betaling, der dækker Energinet.dk’s administrative omkostninger til at sikre forsyningssikkerheden og driften af systemet for el i Danmark).

  • PSO-tarif (en afgift, som I betaler som biddrag til forskning i, udbygning og produktion af vedvarende og miljøvenlig energi).

  • Balancegebyr af faktisk forbrug (et fast gebyr pr. kWh, som I betaler for, at Energinet.dk sikrer, at der altid er den mængde el i det danske elnet, som danskerne har brug for).

Læs mere på Energinet.dk’s hjemmeside.   


D. Betaling i alt

Betaling i alt er det samlede beløb, som I skal betale på denne acontoregning.

 

E. Gennemsnitspris pr. kWh for acontoregningens periode

Prisen viser, hvad jeres samlede gennemsnitspris for en kWh har været i perioden, acontoregningen dækker. Gennemsnitsprisen er beregnet ud fra jeres samlede betaling – dog fratrukket abonnementer herunder jeres elabonnement og netabonnement samt det momspligtige beløb af disse udgifter.

​Ofte stillede spørgsmål

 

 

1. Hvordan beregner I vores acontoregning?1. Hvordan beregner I vores acontoregning?

Jeres acontoregning er baseret på det forbrug, jeres netselskab forventer, I har på et år – beregnet ud fra de sidste års forbrug på adressen. I stedet for at sende jer en samlet regning, deler vi jeres forventede udgift op i 4 rater, som I så betaler henover året (en rate hvert kvartal). På den måde slipper I for at betale det hele på en gang, og vi kan nå at justere jeres forventede årsforbrug, hvis jeres forhold pludselig ændrer sig.

De 12 rater giver acontoafregnede momspligtige kunder de bedste muligheder for at kunne få godtgørelse af elafgifter i medfør af elafgiftsloven.

1.000000000000000
2. Hvad er en årsopgørelse?2. Hvad er en årsopgørelse?

Jeres årsopgørelse fortæller, om I har brugt mere eller mindre el end forventet i det seneste år. Når I har givet os eller jeres netselskab en aflæsning af jeres måler, ved vi, hvor meget el I rent faktisk har brugt i løbet af året. Det kan vi bruge til at lave en årsopgørelse, hvor vi udregner forskellen på jeres forventede og faktiske forbrug. Årsopgørelsen bruges også til at bestemme jeres forventede forbrug – og jeres acontoregninger – for det næste år.

Hvis I flytter, overtager I det forventede forbrug, som har været på adressen i det sidste år.

2.000000000000000
3. Hvad er forskellen mellem en acontoregning og en årsopgørelse?3. Hvad er forskellen mellem en acontoregning og en årsopgørelse?

​I betaler 4 acontoregninger i løbet af et år, som er baseret på det forbrug, vi forventer, I bruger. Når der er gået et år, skal I aflæse jeres måler. Så ved vi, hvor meget el I rent faktisk har brugt i løbet af året. Det kan vi bruge til at lave en årsopgørelse, hvor vi udregner forskellen på jeres forventede og faktiske forbrug. 

Årsopgørelsen bruges også til at bestemme jeres forventede forbrug (jeres 4 acontoregninger) for det næste år. 

Hvis I flytter, overtager I det forventede forbrug, som har været på adressen i det sidste år.

3.000000000000000
4. Hvad er et netabonnement?4. Hvad er et netabonnement?

Jeres netabonnement har ikke noget med internet at gøre. Det er et abonnement, I betaler til jeres netselskab, der transporterer jeres el. Abonnementet dækker omkostninger til vedligeholdelse og reparation af elnettet og elmåleren i jeres ejendom.

4.000000000000000
5. Hvorfor betaler vi to abonnementer?5. Hvorfor betaler vi to abonnementer?

I betaler et månedligt abonnement til jeres elleverandør, der går til administration i forbindelse med jeres køb at el. Det andet abonnement er et netabonnement, som I betaler til jeres netselskab. Det dækker omkostninger til vedligeholdelse og reparation af elnettet og elmåleren i jeres ejendom.

5.000000000000000
6. Hvor kan vi se vores faktura?6. Hvor kan vi se vores faktura?

​I kan altid logge ind på Selvbetjening Erhverv og se jeres faktura. I skal bruge jeres kundenummer og aftagernummer som I finder på jeres faktura for at logge på første gang. I Selvbetjening Erhverv​ kan I selv printe jeres faktura. Vær opmærksom på, at det koster et gebyr på 40 kr. ekskl moms, hvis vi skal printe jeres faktura og sende den til jer.

6.000000000000000
7. Hvad betaler vi pr. kilowatttime (kWh)?7. Hvad betaler vi pr. kilowatttime (kWh)?

Hvad jeres elpris lige præcis er i dag afhænger af hvilken elaftale I har valgt. Har I valgt en aftale med en variabel kWh-pris, vil din elpris variere, nogle aftaler varierer time for time andre måned for måned. Har I derimod valgt en aftale med en fast elpris, kender I jeres handelspris pr. kilowatt-time for hele jeres kontraktperiode. 


Gå ind på Selvbetjening​ – her kan I se jeres pris, når I vælger ”Aftaler og priser” i menuen til venstre.

7.000000000000000