Forklaring af acontoregning

 

 

Side 1
​​​​markerXmarkerYheaderTextbodyText
143137Modtager af regningenDen virksomhed eller person, som vi sender regningen til.
654290KundenummerJeres kundenummer er knyttet til jeres elaftale.

I sparer tid, hvis I har jeres kun​denummer parat, både når I bruger selvbetjening på nettet, og når I ringer til os. Så kan vi nemlig hurtigt finde alle nødvendige oplysninger om jeres elaftale frem.
654305RegningsnummerHver regning har sit eg​et nummer. Så kan vi altid finde ud af, hvilken regning der er tale om, hvis I har spørgsmål til den.
654320KontonummerKontonummeret er nummeret på jeres konto i vores afregningssystem. Kontonummeret giver os et hurtigt overblik over jeres elaftale med os.
654335RegningsdatoRegningsdatoen er den dag, vi laver regningen. Der kan gå op til 14 dage fra regningsdatoen, til I modtager jeres regning.
216317Forventet forbrug af el i kr.Det beløb inkl. moms I skal betale aconto for den el, vi forventer, at I bruger i den periode, som regningen dækker.

Det forventede forbrug er baseret på det historiske forbrug på måleren. Hvis jeres forbrug ændrer sig, kan I kontakte os og få justeret jeres forbrug.
312333I alt til betalingDet samlede beløb inkl. moms I skal betale til os.
Side 2
​​​​​​​markerXmarkerYheaderTextbodyText
645112KundenummerJeres kundenummer er knyttet til jeres elaftale.

I sparer tid, hvis I har jeres kundenummer parat, både når I bruger selvbetjening på nettet, og når I ringer til os. Så kan vi nemlig hurtigt finde alle nødvendige oplysninger om jeres ​elaftale frem.
645127RegningsnummerHver regning har sit eget nummer. Så kan vi altid finde ud af, hvilken regning der er tale om, hvis I har spørgsmål til den.
​​​
Side 3
​​markerXmarkerYheaderTextbodyText
178110LeveringsadresseDen adresse vi sender strømmen til.
661110KundenummerJeres kundenummer er knyttet til jeres elaftale.

I sparer tid, hvis I har jeres kundenummer parat, både når I bruger selvbetjening på nettet, og når I ringer til os. Så kan vi nemlig hurtigt finde alle nødvendige oplysninger om jeres elaftalefrem.
661125RegningsnummerHver regning har sit eget nummer. Så kan vi altid finde ud af, hvilken regning der er tale om, hvis I har spørgsmål til den.
661140AftagenummerHvert leveringssted er registreret med et aftagenummer. Aftagenummeret er det samme, selvom der kommer ny elmåler, ny leverandør eller ny virksomhed på adressen.
661155MålernummerHver elmåler har sit eget nummer og aflæses separat. Husk at aflæse jeres elmåler, så jeres forventede forbrug bliver fastsat ud fra jeres reelle forbrug året før.
215334Jeres elaftaleDette er jeres elaftale.

Elmarkedet er liberaliseret, hvilket betyder at I selv kan vælge, hvilken virksomhed I ønsker som elleverandør. Denne del af jeres elforbrug afhænger af udbud og efterspørgsel og kaldes derfor el på markedsvilkår eller el på det frie marked.
120352ElabonnementElabonnementet dækker DONG Energy Salg & Service's faste omkostninger ved et kundeforhold. Det er f.eks. regningsudsendelser, kundeservice m.m.
255472Transport af elTransport af el dækker DONG Energy Eldistribution's og Energinet.dk's omkostninger til drift, udbygning og vedligeholdelse af forsyningsnettet. Lavspændingsnettet er ejet af DONG Energy Eldistribution i dit område, mens højspændingsnettet er ejet af det statslige selskab Energinet.dk.

Herudover opkræver DONG Energy Eldistribution betaling til lovbestemte energispareaktiviteter.
297488Offentlige forpligtelserOffentlige forpligtelser dækker over lovpligtig betaling for en række opgaver, som skal betales af alle forbrugere. Det er bl.a. udgifter til forskning og udvikling samt udbredelse af miljøvenlig el. De offentlige forpligtelser opkræves af elnetselskaberne på vegne af det statslige selskab, Energinet.dk.
125506NetabonnementNetabonnementet dækker DONG Energy Eldistribution's faste udgifter i forbindelse med et kundeforhold. Det kan f.eks. være omkostningerne til målere og målerudstyr, afregning, energirådgivning, it-omkostninger og kundeadministration samt visse dele af omkostningerne ved forsyningssikkerheden. Herudover indeholder netabonnementet et fast beløb pr. kunde til lovbestemte energispareprojekter.
209522ElafgiftElafgift er en afgift til staten. Elafgiften blev tidligere opdelt i følgende afgifter: Elafgift, Eldistributionsafgift, Energispareafgift, Energieffektiviserings bidrag og Tillægsafgift.
Side 4
​​​​​markerXmarkerYheaderTextbodyText
185109LeveringsadresseDen adresse vi sender strømmen til.
662108KundenummerJeres kundenummer er knyttet til jeres elaftale.

I sparer tid, hvis I har jeres kundenummer parat, både når I bruger selvbetjening på nettet, og når I ringer til os. Så kan vi nemlig hurtigt finde alle nødvendige oplysninger om jeres elaftale frem.
662123RegningsnummerHver regning har sit eget nummer. Så kan vi altid finde ud af, hvilken regning der er tale om, hvis I har spørgsmål til den.
662138AftagenummerHvert leveringssted er registreret med et aftagenummer. Aftagenummeret er det samme, selvom der kommer ny elmåler, ny leverandør eller ny virksomhed på adressen.
662153MålernummerHver elmåler har sit eget nummer og aflæses separat. Husk at aflæse jeres elmåler, så jeres forventede forbrug bliver fastsat ud fra jeres reelle forbrug året før.
333245Gennemsnitspris for regningens periodeHer kan I se, hvad I i gennemsnit har betalt for henholdsvis el pr. kWh og distribution af el og afgifter pr. kWh inkl. moms.

Beregningen inkluderer ikke prisen for de faste elabonnementer eller momsen af det faste beløb. På den måde kan I se jeres rene pris pr. kWh.
66379ElafgiftElafgift er en afgift til staten. Elafgiften blev tidligere opdelt i følgende afgifter: Elafgift, Eldistributionsafgift, Energispareafgift, Energieffektiviserings bidrag og Tillægsafgift.