Aflæsning af måler

Jeres energiforbrug skal indberettes til jeres distributionsselskab. Det betyder, at I skal aflæse jeres el- eller naturgasmåler og give selskabet besked om, hvad jeres forbrug lyder på.


 

 Aflæs din elmåler

 

Det er altid en god idé at have jeres aflæsningsbrev klar, for der står jeres bruger-oplysninger, så I kan logge ind.


 

 Aflæs din naturgasmåler

 

Find gerne jeres aflæsningsbrev frem, for der står jeres brugeroplysninger, når I skal logge ind.


 

 

 

Sådan aflæser I elmåleren:

​Indtast alle tallene fra venstre mod højre (I skal også skrive de nuller, der kan stå foran).

http://authoring.dongenergy.com

 

 

Sådan aflæser I naturgasmåleren:

​Aflæs alle cifre fra venstre mod højre (men ikke tal i det røde felt).

http://authoring.dongenergy.com

Har I glemt at aflæse jeres måler?

 

Hvis I ikke afgiver jeres aflæsning til tiden, skal I desværre betale et rykkergebyr. Hvis I fortsat ikke afgiver jeres aflæsning, bliver jeres forbrug skønnet på baggrund af sidste års forbrug. Det betyder, at jeres acontoregninger bliver mindre præcise, end hvis I havde aflæst måleren.

 

Findes der ikke en aflæsning fra forrige år, som kan bruges som grundlag for vores skøn, skal der en montør ud, som så laver en kontrolaflæsning. I skal være opmærksomme på at I opkræves et gebyr for kontrolaflæsning.


Bedre sent end aldrig

 

Selvom I har glemt at aflæse måleren – og forbruget er skønnet – kan det altid betale sig for jer at aflæse jeres måler. I kan også altid ringe til os, så justerer vi jeres årsopgørelse og de kommende regninger.