Energimærkning

Energimærkning af udvalgte erhvervsejendomme er lovpligtigt. Formålet er at synliggøre energiforbruget og mulighederne for at spare på energien.
Såfremt bygningen er privat ejet og over 1.000 m2, eller offentlig ejet og over 250 m2, skal der altid forelægge et gyldigt energimærke.

Hvilket energimærke har I?

Energimærkningen har til formål at synliggøre, hvad det koster at opvarme ejendommen, allerede inden der skrives under på købs- eller lejeaftale. Energimærkningen giver desuden et overblik over de energimæssige forbedringer, der er rentable at gennemføre.

Hvis din erhvervsejendom eller flerfamiliehus (etageejendom) enten skal sælges eller udlejes skal der forelægge et gyldigt energimærke. Energimærkningen skal fornyes hvert 7 eller hvert 10 år afhængig af besparelsespotentialet for bygningen.

Såfremt bygningen overdrages flere gange indenfor perioden kan energimærket genbruges.
Energimærkningen hos DONG Energy er certificeret af Byggeriets Kvalitetskontrol.

Hvis energimærket på større bygninger skal fornyes så kontakt energimærkningskonsulenterne på e-mail eller telefonnummer 99 55 54 57.


Vil du vide mere?

Du kan læse mere om energimærkning af erhvervs- og offentlige ejendomme på Energistyrelsens hjemmeside.


Enfamiliehus


Der gælder tilsvarende regler for private boliger ved salg. Energimærkningen er et dokument, der beskriver, husets energimæssige tilstand, og hvilke forbedringer, der kan laves, eksempelvis ved isolering på loftet, udskiftning af et gammelt varmeanlæg eller udskiftning af vinduer. Energimærkningen giver boligkøbere og lejere et overblik over, hvad det koster at opvarme boligen, allerede inden der skrives under på købs- eller lejeaftale.

Du kan læse mere om energimærkning af erhvervs- og offentlige ejendomme på Energistyrelsens hjemmeside.

Vil du vide mere om energimærkning på enfamilieshus, så kontakt energimærkningskonsulenterne på e-mail eller telefonnummer 99 55 54 57. 

 

Har I spørgsmål om 3. parts samarbejde?/erhverv/besparelser-og-rådgivning/energieffektivisering/bliv-kontaktet

Ring til DONG Energy Energirådgivning

på 99 55 55 23

http://authoring.dongenergy.com

​Skal vi kontakte jer?