At købe energi uden risikostyring kan være at gamble med bundlinjen

Med Energy Management fra DONG Energy har Sydvestjysk Pelsdyrfoder sat fokus på energieffektivisering og klimavenlig strøm.

Sydvestjysk Pelsdyrfoder er en af de største aktører på markedet for foder til mink og andre pelsdyr. Det er en virksomhed, hvor energi udgør en stor andel af de samlede omkostninger og i den sammenhæng er en indkøbsstrategi særdeles væsentlig for virksomhedens bundlinje. Sydvestjysk Pelsdyrfoder har med Energy Management fra DONG Energy fået sat fokus på en indkøbsstrategi, energieffektivisering og klimavenlig strøm.Tryghed på bundlinjen


”For en virksomhed som vores, er indkøb af energi ikke noget, man klarer med venstre hånd”, fortæller Torben Henriksen, Direktør i Sydvestjysk Pelsdyrfoder. ”Det handler om store omkostninger, og vi har derfor behov for en kompetent og seriøs rådgivning, som sikrer os en løsning, der passer til vores behov. DONG Energy har lagt en indkøbsstrategi for el og naturgas, som tager højde for vores risikovillighed og prisfølsomhed. Det giver tryghed, så jeg kan bruge min tid og ressourcer på vores kerneforretning.”Fokus på klima og energieffektivisering


Sydvestjysk Pelsdyrfoder ønsker desuden at reducere energiforbruget og fokusere på klimavenlig energi. Derfor har de indgået et klimapartnerskab med DONG Energi, hvor de i 2014 har sparet 1,5 millioner kr. ved flere energieffektiviseringsprojekter - blandt andet på naturgas og opvarmning af vand. Herudover har DONG Energy udviklet et adfærdsprogram, der skal uddanne og inspirere medarbejderne til at minimere energiforbruget.Energiindkøb handler om store omkostninger, og vi har derfor behov for en kompetent og seriøs rådgivning.

Resultaterne af samarbejdet med os:


  • En skræddersyet indkøbsstrategi for el og naturgas.

  • En besparelse på 1,5 millioner kr. på energiregningen i 2014.

  • Installation af 85 måleenheder, der skal synliggøre energiforbruget.

  • Afdækker elforbrug med certificeret strøm fra vindmøller.

  • Afdækker en del af gasforbrug med bionaturgascertifikater.

  • Adfærdsprogram, der skal hjælpe medarbejdere med yderligere at reducere energiforbruget.

 

 

Har I spørgsmål, eller vil I høre mere?https://www.dongenergy.dk/erhverv/hj%C3%A6lp-og-selvbetjening/kontakt-os

​​Find svar eller ring på 99 55 35 ​00.
Vi svarer mandag-torsdag 9-16 og fredag 9-15

http://authoring.dongenergy.com

​Skal vi ringe til jer?