Selvbetjening

Selvbetjening - El

Her kan I:
  • indtaste elforbrug
  • følge elforbruget

Selvbetjening - Naturgas

Her kan I:
  • indtaste gasforbrug
  • følge gasforbrug

Energimanageren

For større virksomheder med fjernaflæste målere.
 
Her kan I bl.a.:
  • Følge forbrug
  • Sammenligne målere og perioder
  • Se regninger

Belysningscenter

For offentlige virksomheder og store erhvervskunder.

Her kan I bl.a.
  • Få overblik over jeres abonnement
  • Fejlmelde lygter
  • Se nyligt udbedrede fejl