Om elprisen

Elprisen er sammensat af fire forskellige dele:

  • El på markedsvilkår - den del af elprisen, der handles på det frie marked
  • Transport af el og offentlige forpligtelser
  • Moms
  • Elafgift til staten  

    Figur der viser elprisens sammensætning

El på markedsvilkår

Hos DONG Energy køber vi el på det frie marked, via elbørsen Nordpool, hvor udbud og efterspørgsel afgør prisen. Det er altså markedspriserne, der afgør, hvilken pris vi kan tilbyde dig.

En billig elaftale vil påvirke din elregning, men kun en meget lille del idet under 20% af din regning er dit egentlige elforbrug – resten er skatter, afgifter og transport af el. Ønsker du for alvor at se besparelser på din elregning, skal du kigge på dine vaner og dit forbrug.

Se elaftaler og priser
Hvorfor svinger elprisen?

Transport af el og offentlige forpligtelser

Transport af el og offentlige forpligtelser gælder:

  • Udgifter til at drive og vedligeholde forsyningsnettet, så det hele fungerer effektivt og stabilt.
  • Betaling for en række ydelser, som alle brugere skal betale til. Det gælder blandt andet udgifter til at udvikle, udbrede og forske i miljøvenlig energi.

Se priser for transport af el

Moms

Du betaler både moms af den frie markeds-el og af de lovregulerede ydelser.

Elafgift til staten

Det offentlige transmissionsselskab Energinet ejer de store kraftkabler i Danmark. Dem betaler du skat til. Du betaler også for en lang række øvrige lovpligtige afgifter som elafgift, el-distributionsbidrag og elspareafgift.

Afgifterne dækker det offentliges forpligtelser til blandt andet forsknings- og udviklingsprojekter inden for miljøvenlighed og energieffektivitet.

Alle skatter og afgifter opkræves af dit distributionsselskab (i vores tilfælde DONG Energy Distribution) på statens vegne, og din udgift er den samme, uanset hvilket elselskab du køber din el hos.